Skip to main content (Press Enter)
 
  • AKTYWNA NAUKA

    Wciągająca i inspirująca współpraca w grupach roboczych

    Kontakt

 

Jak możemy pomóc?

W tradycyjnej klasie szkolnej pierwszoplanową postacią był nauczyciel. Dziś model ten zmienia się: w środowisku nauki większego znaczenia nabiera współpraca. Dzięki koncepcji aktywnej nauki studenci, wykładowcy i prowadzący prezentacje znajdują się we wspólnym środowisku grup roboczych. Takie rozwiązanie jest bardziej atrakcyjne dla studentów, ponieważ bezpośrednio angażuje ich w proces nauki. Jeszcze niedawno wdrażanie aktywnej nauki w praktyce napotykało na przeszkody i ograniczenia techniczne: w klasie znajdowała się zazwyczaj jedna, centralnie umieszczona tablica elektroniczna lub ekran, co uniemożliwiało autentyczną współpracę studentów i nauczyciela.

Przedstawiamy Vision Exchange.

System Vision Exchange pozwala na stworzenie wykładowcom, studentom i pracownikom środowiska do nauki, współpracy i zgłaszania pomysłów w ramach burz mózgów. Jest opłacalny, łatwy do skonfigurowania i intuicyjny w obsłudze dla każdego użytkownika. To pełne rozwiązanie do aktywnej nauki idealnie nadaje się dla uniwersytetów, szkół pomaturalnych, a także do sal konferencyjnych w firmach.

Loading the player...

 

INTUICYJNY SYSTEM OBSŁUGI

Najważniejszy powinien być przekaz, nie technologia. System Vision Exchange tworzy absorbujące środowisko, w którym wykładowcy, studenci i koledzy z pracy mogą uczyć się, współpracować i wymieniać pomysły przy użyciu intuicyjnego interfejsu użytkownika.

BYOD W PRAKTYCE

Potencjał koncepcji BYOD (użycia własnego urządzenia, z ang. Bring Your Own Device) można wykorzystać do maksimum. System Vision Exchange umożliwia studentom pracę w grupach i tworzenie materiałów na własnych tabletach, laptopach oraz smartfonach. Pozwala również bezprzewodowo udostępniać takie materiały pozostałym członkom grupy, innym grupom roboczym i wykładowcom. Wykładowcy mogą nawet uzupełniać prace studentów przy pomocy prostych narzędzi do tworzenia komentarzy i wygodnych znaczników cyfrowych.

DZIELENIE SIĘ POMYSŁAMI

Dzięki systemowi Vision Exchange nauczyciele mogą z łatwością udostępniać informacje i swobodnie przemieszczać się w czasie zajęć. Pomaga to stworzyć środowisko do prawdziwie aktywnej nauki i współpracy. Informacje mogą być udostępniane na różne sposoby: przez nauczyciela studentowi, przez studenta nauczycielowi lub w ramach aktywnej współpracy w grupie roboczej.

SKALOWALNE I OPŁACALNE ROZWIĄZANIE

System Vision Exchange zmienia tradycyjne „jednokierunkowe” wykłady w interaktywną naukę. Stanowi dynamiczne i elastyczne rozwiązanie do wykorzystania w każdym miejscu nauczania.

Po co wybierać skomplikowane, stacjonarne rozwiązanie łączące różne technologie i narażać użytkowników na nie najlepsze wrażenia, jeśli można wdrożyć system Vision Exchange?

Rozbudowa systemu Vision Exchange sprowadza się do podłączania i dodawania kolejnych komputerów POD w grupach roboczych. Tworząc elastyczne środowiska i umożliwiając dzielenie się pomysłami przy użyciu intuicyjnego interfejsu, można zapewnić użytkownikom najlepsze wrażenia.

 

Kontakt w sprawie dodatkowych informacji

 

Kontakt

PRODUKTY POKREWNE

 

Vision Exchange

PEQ-C100

Vision Exchange

PEQ-C130

Monitory profesjonalne BRAVIA

ODKRYJ

ROZWIĄZANIA SONY DLA EDUKACJI

Technologie audiowizualne i informatyczne firmy Sony tworzą przestrzeń do twórczej nauki

Więcej informacji >>

LAMPA CZY LASER?

Porównanie technologii projektorów

Więcej informacji >>