Edge AI AITRIOS™

Sony uruchamia platformę Edge AI AITRIOS™

06 paź, 2021

Nowa platforma usprawni opracowywanie i wdrażanie rozwiązań czujnikowych opartych na kamerach z AI

Sony Semiconductor Solutions Corporation („Sony”) poinformowało o zaplanowanym na koniec 2021 r. uruchomieniu w Japonii, USA i Europie platformy AITRIOS™, dedykowanej czujnikom Edge AI. Obecnie Sony prowadzi szerokie poszukiwania partnerów z sektora przedsiębiorstw, którzy wzięliby udział w opracowywaniu i wdrażaniu rozwiązań czujnikowych opartych na kamerach z AI i w pełni wykorzystujących możliwości platformy.

Platforma AITRIOS pozwala usprawnić opracowywanie i wdrażanie rozwiązań czujnikowych opartych między innymi na kamerach z AI. Pierwszy etap polega na zapewnieniu kompleksowego środowiska, które pozwoli twórcom sztucznej inteligencji, twórcom aplikacji, producentom kamer, integratorom modułów, integratorom systemów i innym współpracującym podmiotom na budowanie rozwiązań obejmujących przestrzeń od przetwarzania brzegowego po chmurę.

Nowa platforma Sony ma w zamyśle ułatwić opracowywanie optymalnych systemów, w których przetwarzanie brzegowe i chmura będą pozostawać w synergii. Sony pragnie w ten sposób pomagać partnerom w popularyzacji i rozwoju proekologicznych rozwiązań czujnikowych wykorzystujących model Edge AI, wprowadzać nową wartość i ułatwić różnym branżom pokonywanie wyzwań.

AITRIOS services

AITRIOS logo

Środowisko pracy i wyzwania

Postęp w sztucznej inteligencji (AI), rozpowszechnienie Internetu rzeczy (IoT) i przyspieszająca transformacja cyfrowa zwiększają zapotrzebowanie na technologię czujników, które pobierają dane z przetworników obrazu w celach rozpoznawania, tworząc nową wartość i pomagając rozwiązywać problemy biznesowe. Dodatkowo, stale rosnąca liczba urządzeń IoT pozyskujących i wykorzystujących obrazy, takich jak smartfony, kamery do systemów ochrony, urządzenia domowe i pojazdy, rodzi obawy o nadmierne uzależnienie od systemów chmurowych obsługujących wszystkie te urządzenia. Olbrzymia ilość danych przesyłanych z urządzeń IoT i zwiększenie zużycia energii elektrycznej spowodowane pracą odpowiednich systemów urosły do rangi problemów społecznych. Barier w rozwoju i upowszechnianiu się rozwiązań czujnikowych jest jednak więcej. Należą do nich obawy o prywatność w przypadku przechowywania w chmurze danych umożliwiających identyfikację osób, opóźnienia w przesyłaniu danych, zagrożenie manipulacją danymi i inne obawy związane z bezpieczeństwem, jak również ryzyko braku dostępu do usług w sytuacjach awaryjnych.

 

Synergia przetwarzania brzegowego i chmury oraz inteligentny czujnik wizyjny Sony IMX500

W poszukiwaniu sposobów na sprostanie tym wyzwaniom zaczęto zwracać uwagę na technologie, które dzielą przetwarzanie między chmurę a urządzenia IoT i inne urządzenia brzegowe. W przeciwieństwie do systemów chmurowych, przetwarzających dane w modelu scentralizowanym, wykonywanie odpowiednich zadań przez przetwarzanie brzegowe ogranicza ilość danych przesyłanych do chmury i w niej przetwarzanych, a w konsekwencji zmniejsza zużycie energii i opóźnienia w transmisji danych. Taka koncepcja ma więcej zalet: pozytywny wpływ na prywatność, większe bezpieczeństwo dzięki eliminacji połączenia z chmurą i jej licznymi interfejsami oraz ciągłość pracy usługi dzięki przeniesieniu całości do przetwarzania brzegowego.

W maju 2020 r. firma Sony zapowiedziała wprowadzenie na rynek nowego inteligentnego czujnika wizyjnego IMX500 — pierwszego na świecie*1 czujnika obrazu wyposażonego w funkcję przetwarzania opartego na sztucznej inteligencji. Czujnik ten ma warstwową konstrukcję, w której połączono układ pikseli z układem obwodów logicznych obejmującym także samodzielnie opracowany przez Sony procesor sygnału cyfrowego (DSP). Umożliwia to przetwarzanie z użyciem sztucznej inteligencji w czujniku obrazu, który jest brzegowym elementem w procesie i pełni funkcję punktu wejścia danych o obrazie. Taka konstrukcja, pozwalająca na szybkie przetwarzanie z użyciem sztucznej inteligencji i generację wyjściowych metadanych w samym czujniku, przyczyniła się do powstania rozwiązań czujnikowych opartych na sztucznej inteligencji dla wielu branż.

*1: wśród czujników obrazu. Na podstawie badań przeprowadzonych przez firmę Sony (stan na dzień ogłoszenia — 14 maja 2020 r.).

 

Cechy platformy AITRIOS

Platforma AITRIOS, uzupełniająca inteligentny czujnik wizyjny IMX500, obejmuje szereg funkcji pomagających partnerom w tworzeniu rozwiązań. Partnerami platformy mogą być na przykład twórcy sztucznej inteligencji do kamer, twórcy aplikacji wykorzystujących czujniki oparte na AI, producenci kamer i integratorzy modułów, którzy produkują kamery z AI, oraz integratorzy systemów obejmujących kamery AI i aplikacje czujnikowe. W porównaniu z innymi urządzeniami Internetu rzeczy przetworniki obrazu gromadzą stosunkowo dużo informacji, a problemy z obsługą tak dużej ilości danych stanowią barierę wejścia dla partnerów. Dzięki postępowi technicznemu i doświadczeniu w dziedzinie opracowywania przetworników obrazu firma Sony pozwala uzyskać wyjściowe dane zoptymalizowane do sztucznej inteligencji. Co więcej, Sony zapewnia kompleksową platformę do łatwego tworzenia rozwiązań czujnikowych obejmujących przestrzeń od usług przetwarzania brzegowego po chmurę, dzięki czemu partnerzy mogą sprawniej opracowywać i wdrażać zaawansowane aplikacje i rozwiązania spełniające różnorodne potrzeby. W przyszłości planowane jest rozszerzenie zawartości serwisu. Sony planuje także wzbogacenie funkcjonalności AITRIOS o obsługę czujników innych niż IMX500.

Platforma ułatwia partnerom tworzenie optymalnych systemów, w których przetwarzanie brzegowe i chmura pozostają w synergii. Pomaga też uwzględnić kwestie ochrony środowiska na świecie i rozwiązywać problemy z systemami chmurowymi. Platforma przyspieszy upowszechnienie i rozwój rozwiązań czujnikowych Edge AI w różnych branżach. Przyczyni się do powstania nowej wartości i rozwiązań dla klientów i społeczeństwa.

Sony będzie ponadto współpracować z partnerami nad stworzeniem i dostarczeniem niezawodnej sztucznej inteligencji, które uwzględnia problemy natury etycznej pojawiające się, gdy sztuczna inteligencja wykorzystująca metody statystyczne uzyskuje wyniki lub podejmuje decyzje, jakich nie przewidziano w czasie projektowania systemu.

Nazwa „AITRIOS” składa się z kluczowego na tej platformie terminu „AI” (sztuczna inteligencja) oraz członu „Trio S” oznaczającego „trzy S”. Poprzez AITRIOS Sony pragnie zapewnić światu trzy „S”: „Solution” (rozwiązanie), „Social Value” (wartość społeczną) i „Sustainability” (zrównoważony rozwój).

 

Podstawowe informacje o usłudze AITRIOS

*2: W przyszłości planowane jest wdrożenie usługi w innych krajach i regionach.

Przykładowe właściwości AITRIOS

An example of AITRIOS features

Cechy i funkcje: środowisko do prac rozwojowych

Pakiet SDK i narzędzia wspomagają tworzenie niewielkich modeli AI działających w czujniku IMX500 i opracowywanie aplikacji czujnikowych wykorzystujących sztuczną inteligencję.

(Dla twórców sztucznej inteligencji i aplikacji)

Pakiet SDK i narzędzia wspomagają tworzenie aplikacji, które łączą się z aplikacjami czujnikowymi w przetwarzaniu brzegowym i optymalizują pracę w chmurze.

(Dla twórców sztucznej inteligencji i aplikacji)

Pakiety SDK do tworzenia oprogramowania, narzędzia*3 i projekty wzorcowe wspomagają projektowanie kamer z AI wyposażonych w czujnik IMX500.

(Dla producentów kamer i integratorów modułów)

-Plany przewidują, że kamery z AI wyposażone w inteligentne czujniki wizyjne będą sprzedawane przez partnerów.

*3: Niedostępne w momencie uruchomienia początkowej wersji usługi pod koniec 2021 r. Udostępnienie jest planowane w późniejszym terminie.

Cechy i funkcje: platforma handlowa*3

(Dla wszystkich partnerów)

Cechy i funkcje: usługi chmurowe

Łatwa konfiguracja platformy AITRIOS: do rozpoczęcia wymagane jest tylko zeskanowanie kodu QR.

(Dla integratorów systemów)

Własny konwerter AI firmy Sony, który pozwala instalować w kamerach z AI wyposażonych w czujnik IMX500 aplikacje czujnikowe — nabyte na platformie handlowej lub opracowane samodzielnie.

(Dla integratorów systemów, twórców sztucznej inteligencji i twórców aplikacji)

Ponowne trenowanie modeli sztucznej inteligencji w celu ich dostosowania do nowego środowiska i warunków użycia.

(Dla integratorów systemów, twórców sztucznej inteligencji i twórców aplikacji)

Zarządzanie wersjami oprogramowania, nadzorowanie stanu roboczego i monitorowanie dzienników błędów kamer z AI wyposażonych w czujnik IMX500.

(Dla integratorów systemów)

Łączenie się z aplikacjami w zewnętrznych serwisach chmurowych przy użyciu interfejsu programistycznego API zapewnianego przez platformę AITRIOS umożliwi dodawanie funkcji odpowiednio do potrzeb.

(Dla integratorów systemów)

■ Strona internetowa: https://www.aitrios.sony-semicon.co.jp/en

Przykładowe zastosowania platformy AITRIOS

Środowisko do tworzenia sztucznej inteligencji na platformie AITRIOS pozwoliło firmie wykorzystać model AI służący do wykrywania i rozpoznawania twarzy jako podstawę do opracowania nowego, niewielkiego modelu sztucznej inteligencji, uruchamianego w procesorze DSP czujnika IMX500 i realizującego obie funkcje równocześnie. Dzięki funkcji wdrożenia (konwertera AI) firma dodała również możliwość zdalnej aktualizacji. Oprócz tego środowisko do tworzenia sztucznej inteligencji na platformie AITRIOS umożliwia firmie dokonywanie ocen w warunkach, które zwykle utrudniają rozpoznawanie obrazów, na przykład w ciemnych miejscach. Usprawnia to tworzenie modeli sztucznej inteligencji zapewniających dokładne wyniki w różnych środowiskach i warunkach.

Działające w firmie rozwiązanie kontrolujące zużycie energii elektrycznej, opracowane na potrzeby inteligentnych systemów klimatyzacji w budynkach, powstało w laboratorium Co-Innovation Lab uruchomionym przez firmy Sony i Microsoft. W ramach tego procesu wykorzystano pakiet SDK i zapewniane przez platformę AITRIOS narzędzia do tworzenia aplikacji czujnikowych. Dzięki połączeniu własnych technologii użytkownika z czujnikiem IMX500 and i usługami Azure Cognitive Services firmy Microsoft rozwiązanie wykrywa obłożenie sal konferencyjnych i przestrzeni wspólnych w budynkach biurowych i obiektach komercyjnych, umożliwiając ogrzewanie, chłodzenie i wentylację pomieszczeń odpowiednio do potrzeb. Wyeliminowano w ten sposób wcześniejszą praktykę włączania klimatyzacji na stałe, niezależnie od obecności osób.

Firma opracowała prototypowe kamery z AI wyposażone w czujnik IMX500, wykorzystując projekt wzorcowy dostępny na platformie AITRIOS. Pozwoliło to usprawnić i skrócić prace rozwojowe.

Laboratorium Co-Innovation Lab, uruchomione przez firmy Sony i Microsoft, było miejscem pracy różnych partnerów, którzy łączyli czujnik IMX500 z usługami Azure Cognitive Services firmy Microsoft w celu opracowania szeregu rozwiązań biznesowych do użytku w handlu, produkcji i innych branżach. Rozwiązania te wykorzystują funkcje wdrożenia dostępne na platformie AITRIOS.

Kontakt dla mediów: Public Relations, Sony Semiconductor Solutions Corporation

semicon.press@sony.com

O Sony Corporation

Sony Corporation jest podmiotem odpowiedzialnym w Sony Group za dział Electronics Products & Solutions (EP&S). Realizując wizję „dalszego zapewniania Kando i Anshin ludziom i społeczeństwu na całym świecie poprzez technologię i poszukiwanie nowych wyzwań”, Sony będzie opracowywać produkty i usługi z takich segmentów jak rozrywka i dźwięk w domu, obraz cyfrowy i telefonia komórkowa. Więcej informacji: http://www.sony.net/

Zarejestruj się, aby otrzymywać informacje prasowe od Sony e-mailem
Rejestracja powiodła się
Gotowe!
Niepoprawny adres e-mail