Przejdź do głównego materiału

Przepraszamy — wystąpiły przejściowe problemy techniczne. Pracujemy już nad ich usunięciem. Dziękujemy za wyrozumiałość i zapraszamy później.

Dlaczego warto założyć konto?

Oferty i promocje

Oferty i promocje
Skorzystaj ze źródła najświeższych wiadomości i ofert

Twój produkt

Twój produkt
Porady, wskazówki i samouczki

Support by Sony

Support by Sony
Pobierz naszą bezpłatną aplikację mobilną, która zapewnia wszechstronną obsługę klienta

Nauka i kontakty

Nauka i kontakty
Weź udział w dyskusjach prowadzonych przez naszą Społeczność

Potrzebujesz pomocy? Zobacz odpowiedzi na najczęstsze pytania

Działaj! Obejrzyj film, a dowiesz się więcej.

Poznaj zalety posiadania konta Sony. Ułatw sobie wyszukiwanie wszystkich potrzebnych informacji w jednym miejscu.

Get involved! Watch the video to find out more.
 

Powiązane konta w usługach Sony

Uzyskaj dostęp do kilku należących do grupy Sony serwisów online, korzystając z tych samych danych i łącząc konta.

Dlaczego warto powiązać konta?
 • Do uzyskania dostępu do różnych serwisów internetowych prowadzonych przez grupę Sony można używać tych samych danych logowania (adresu e-mail i hasła).
 • Powiązanie kont zapewnia synchronizację danych o poszczególnych kontach. Dzięki temu można szybko i łatwo zaktualizować informacje dotyczące wszystkich kont.
Które konta można powiązać?
 • Powiązać można konta z następujących serwisów internetowych prowadzonych przez grupę Sony:
 • Serwisy prowadzone przez Sony Europe
 • My Sony
 • Społeczność
 • Serwisy prowadzone przez inne podmioty z grupy Sony:
 • Xperia
 • PlayStation™ Network
  • PlayStation™ Plus
  • PlayStation™ Video
  • PlayStation™ Now
 • Dostępność poszczególnych serwisów zależy od kraju/regionu.
 • Powiązać można konta zarejestrowane przy użyciu identycznego adresu e-mail.
 • Synchronizowane będą podstawowe dane o koncie
 • Synchronizowane będą następujące informacje dotyczące powiązanych
 • kont:
 • Identyfikator logowania (adres e-mail)
 • Hasło
 • Data urodzenia
 • Kraj zamieszkania
 • Nazwisko
 • Płeć
 • Preferowany język
 • Adres
 • Numer telefonu
 • Pytanie kontrolne
 • Odpowiedź na pytanie kontrolne
 • Zmiany informacji dotyczących konta wystarczy dokonać na jednym z kont; informacje te zostaną automatycznie zaktualizowane na powiązanych kontach.
Jak powiązać posiadane konta?
 • Przy pierwszym logowaniu na konto na jednym z powyższych serwisów grupy Sony pojawi się propozycja uaktualnienia konta.
 • Przy uaktualnianiu może pojawić się prośba o podanie pewnych dodatkowych informacji.
 • Użytkownik, który po uaktualnieniu konta zaloguje się na dowolne inne konto w jednym z wymienionych powyżej serwisów, otrzyma propozycję powiązania tych dwóch kont (pod warunkiem, że do rejestracji obu kont użyty został ten sam adres e-mail). System przeprowadzi też weryfikację, czy podstawowe dane obu kont są jednakowe. W razie stwierdzenia różnic pojawi się prośba o wybór aktualnych danych.
Jak za pomocą zsynchronizowanych danych logowania można uzyskać dostęp do innego serwisu prowadzonego przez grupę Sony?
 • Po uaktualnieniu konta (lub kilku powiązanych kont) dostęp do wszystkich powyższych serwisów prowadzonych przez grupę Sony można uzyskiwać, podając te same dane logowania.
 • Przy pierwszym logowaniu wymagane jest wypełnienie krótkiego formularza rejestracji konta. Podstawowe dane o koncie zostaną automatycznie wczytane z posiadanego, uaktualnionego konta (lub powiązanych kont), nie będzie więc potrzeby ich ponownego wprowadzania. Podczas rejestracji może się ponadto pojawić prośba o podanie pewnych dodatkowych informacji.
 • Po zakończeniu rejestracji konta istnieje możliwość wyświetlenia i zmiany podstawowych danych o koncie.
Który podmiot z grupy Sony sprawuje kontrolę nad powiązanymi kontami?
 • Konta na poszczególnych serwisach (oraz dane zebrane podczas korzystania z serwisu) pozostaną po połączeniu kont pod kontrolą tych podmiotów z grupy Sony, które prowadzą odpowiednie serwisy, zgodnie z odpowiednią polityką prywatności. Powiązanie kont nie wywołuje żadnej zmiany w tym zakresie.
 • Aby skorzystać z praw odnoszących się do danych osobowych (takich jak prawo dostępu) związanych z określonym kontem, należy skontaktować się z odpowiednim podmiotem z grupy Sony, pod którego kontrolą pozostaje konto. W tym celu należy skorzystać z danych zamieszczonych w odpowiedniej polityce prywatności.