Przejdź do głównego materiału

Przepraszamy — wystąpiły przejściowe problemy techniczne. Pracujemy już nad ich usunięciem. Dziękujemy za wyrozumiałość i zapraszamy później.

Dlaczego warto założyć konto?

???odwr.benefit_offers.text_alt.text???

Oferty i promocje
Skorzystaj ze źródła najświeższych wiadomości i ofert

???odwr.benefit_product.text_alt.text???

Twój produkt
Porady, wskazówki i samouczki

???odwr.benefit_support.text_alt.text???

Support by Sony
Pobierz naszą bezpłatną aplikację mobilną, która zapewnia wszechstronną obsługę klienta

???odwr.benefit_community.text_alt.text???

Nauka i kontakty
Weź udział w dyskusjach prowadzonych przez naszą Społeczność

Potrzebujesz pomocy? Zobacz odpowiedzi na najczęstsze pytania

Działaj! Obejrzyj film, a dowiesz się więcej.

Poznaj zalety posiadania konta MySony. Ułatw sobie wyszukiwanie wszystkich potrzebnych informacji w jednym miejscu.

Get involved! Watch the video to find out more.
 

Powiązane konta w usługach Sony

Uzyskaj dostęp do kilku należących do grupy Sony serwisów online, korzystając z tych samych danych i łącząc konta.

Dlaczego warto powiązać konta?
  • Do uzyskania dostępu do różnych serwisów internetowych prowadzonych przez grupę Sony można używać tych samych danych logowania (adresu e-mail i hasła).
  • Powiązanie kont zapewnia synchronizację danych o poszczególnych kontach. Dzięki temu można szybko i łatwo zaktualizować informacje dotyczące wszystkich kont.
Które konta można powiązać?
    Powiązać można konta z następujących serwisów internetowych prowadzonych przez grupę Sony:

    Serwisy prowadzone przez Sony Europe
  • MySony
  • Społeczność

  • Serwisy prowadzone przez inne podmioty z grupy Sony:
  • Xperia Lounge
  • Xperia Store
  • Xperia Care
  • My Support
  • SonyMobile.com
  • MyAccount
  • Developer World
  • PlayStation™ Network
    • PlayStation™ Plus
    • PlayStation™ Video
    • PlayStation™ Music
    • PlayStation™ Now
    • PlayStation™ Vue

    Dostępność poszczególnych serwisów zależy od kraju/regionu.

    Konta zostaną powiązane, jeżeli do ich rejestracji użyty został identyczny adres e-mail.

    Synchronizowane będą podstawowe dane o koncie.

    Synchronizowane będą następujące informacje dotyczące powiązanych kont:

  • Identyfikator logowania (adres e-mail)
  • Hasło
  • Data urodzenia
  • Kraj zamieszkania
  • Nazwisko
  • Płeć
  • Preferowany język
  • Adres
  • Numer telefonu
  • Pytanie kontrolne
  • Odpowiedź na pytanie kontrolne

  • Zmiany informacji dotyczących konta wystarczy dokonać na jednym z kont; informacje te zostaną automatycznie zaktualizowane w powiązanych kontach.
Jak powiązać posiadane konta?
    Przy pierwszym logowaniu do konta na jednym z powyższych serwisów grupy Sony pojawi się propozycja uaktualnienia konta.
    Przy uaktualnianiu może pojawić się prośba o podanie pewnych dodatkowych informacji.

    Użytkownik, który po uaktualnieniu konta zaloguje się na dowolne inne konto w jednym z wymienionych powyżej serwisów, otrzyma propozycję powiązania tych dwóch kont (pod warunkiem, że do rejestracji obu kont użyty został ten sam adres e-mail). System przeprowadzi też weryfikację, czy podstawowe dane obu kont są jednakowe. W razie stwierdzenia różnic pojawi się prośba o wybór aktualnych danych.
Jak za pomocą zsynchronizowanych danych logowania można uzyskać dostęp do innego serwisu prowadzonego przez grupę Sony?
    Po uaktualnieniu konta (lub kilku powiązanych kont) dostęp do wszystkich powyższych serwisów prowadzonych przez grupę Sony można uzyskiwać, podając te same dane logowania.

    Przy pierwszym logowaniu wymagane jest wypełnienie krótkiego formularza rejestracji konta. Podstawowe dane o koncie zostaną automatycznie wczytane z posiadanego, uaktualnionego konta (lub powiązanych kont), nie będzie więc potrzeby ich ponownego wprowadzania. Podczas rejestracji może się ponadto pojawić prośba o podanie pewnych dodatkowych informacji.

    Po zakończeniu rejestracji konta istnieje możliwość wyświetlenia i zmiany podstawowych danych o koncie.
Który podmiot z grupy Sony sprawuje kontrolę nad powiązanymi kontami?
    Konta na poszczególnych serwisach (oraz dane zebrane podczas korzystania z serwisu) nadal pozostaną pod kontrolą tych podmiotów z grupy Sony, które prowadzą odpowiednie serwisy, zgodnie z odpowiednią polityką prywatności. Powiązanie kont nie wywołuje żadnej zmiany w tym zakresie.

    Aby skorzystać z praw odnoszących się do danych osobowych (takich jak prawo dostępu) związanych z określonym kontem, należy skontaktować się z odpowiednim podmiotem z grupy Sony, pod którego kontrolą pozostaje konto. W tym celu należy skorzystać z danych zamieszczonych w polityce prywatności.