Przejdź do głównego materiału

Przepraszamy — wystąpiły przejściowe problemy techniczne. Pracujemy już nad ich usunięciem. Dziękujemy za wyrozumiałość i zapraszamy później.

Dlaczego warto założyć konto?

Oferty i promocje

Oferty i promocje
Skorzystaj ze źródła najświeższych wiadomości i ofert

Twój produkt

Twój produkt
Porady, wskazówki i samouczki

Support by Sony

Support by Sony
Pobierz naszą bezpłatną aplikację mobilną, która zapewnia wszechstronną obsługę klienta

Nauka i kontakty

Nauka i kontakty
Weź udział w dyskusjach prowadzonych przez naszą Społeczność

Potrzebujesz pomocy? Zobacz odpowiedzi na najczęstsze pytania

Działaj! Obejrzyj film, a dowiesz się więcej.

Poznaj zalety posiadania konta Sony. Ułatw sobie wyszukiwanie wszystkich potrzebnych informacji w jednym miejscu.

Get involved! Watch the video to find out more.
 

Powiązane konta w usługach Sony

Uzyskaj dostęp do kilku należących do grupy Sony serwisów online, korzystając z tych samych danych i łącząc konta.

Dlaczego warto powiązać konta?
  • Do uzyskania dostępu do różnych serwisów internetowych prowadzonych przez grupę Sony można używać tych samych danych logowania (adresu e-mail i hasła).
  • Powiązanie kont zapewnia synchronizację danych o poszczególnych kontach. Dzięki temu można szybko i łatwo zaktualizować informacje dotyczące wszystkich kont.
Które konta można powiązać?
  • Powiązać można konta z następujących serwisów internetowych prowadzonych przez grupę Sony:
  • Serwisy prowadzone przez Sony Europe
  • My Sony
  • Społeczność
  • Serwisy prowadzone przez inne podmioty z grupy Sony:
  • Xperia
  • PlayStation™ Network
    • PlayStation™ Plus
    • PlayStation™ Video
    • PlayStation™ Now
  • Dostępność poszczególnych serwisów zależy od kraju/regionu.
  • Powiązać można konta zarejestrowane przy użyciu identycznego adresu e-mail.
  • Synchronizowane będą podstawowe dane o koncie
  • Synchronizowane będą następujące informacje dotyczące powiązanych
  • kont:
  • Identyfikator logowania (adres e-mail)
  • Hasło
  • Data urodzenia
  • Kraj zamieszkania
  • Nazwisko
  • Płeć
  • Preferowany język
  • Adres
  • Numer telefonu
  • Pytanie kontrolne
  • Odpowiedź na pytanie kontrolne
  • Zmiany informacji dotyczących konta wystarczy dokonać na jednym z kont; informacje te zostaną automatycznie zaktualizowane na powiązanych kontach.
Jak powiązać posiadane konta?
  • Przy pierwszym logowaniu na konto na jednym z powyższych serwisów grupy Sony pojawi się propozycja uaktualnienia konta.
  • Przy uaktualnianiu może pojawić się prośba o podanie pewnych dodatkowych informacji.
  • Użytkownik, który po uaktualnieniu konta zaloguje się na dowolne inne konto w jednym z wymienionych powyżej serwisów, otrzyma propozycję powiązania tych dwóch kont (pod warunkiem, że do rejestracji obu kont użyty został ten sam adres e-mail). System przeprowadzi też weryfikację, czy podstawowe dane obu kont są jednakowe. W razie stwierdzenia różnic pojawi się prośba o wybór aktualnych danych.
Jak za pomocą zsynchronizowanych danych logowania można uzyskać dostęp do innego serwisu prowadzonego przez grupę Sony?
  • Po uaktualnieniu konta (lub kilku powiązanych kont) dostęp do wszystkich powyższych serwisów prowadzonych przez grupę Sony można uzyskiwać, podając te same dane logowania.
  • Przy pierwszym logowaniu wymagane jest wypełnienie krótkiego formularza rejestracji konta. Podstawowe dane o koncie zostaną automatycznie wczytane z posiadanego, uaktualnionego konta (lub powiązanych kont), nie będzie więc potrzeby ich ponownego wprowadzania. Podczas rejestracji może się ponadto pojawić prośba o podanie pewnych dodatkowych informacji.
  • Po zakończeniu rejestracji konta istnieje możliwość wyświetlenia i zmiany podstawowych danych o koncie.
Który podmiot z grupy Sony sprawuje kontrolę nad powiązanymi kontami?
  • Konta na poszczególnych serwisach (oraz dane zebrane podczas korzystania z serwisu) pozostaną po połączeniu kont pod kontrolą tych podmiotów z grupy Sony, które prowadzą odpowiednie serwisy, zgodnie z odpowiednią polityką prywatności. Powiązanie kont nie wywołuje żadnej zmiany w tym zakresie.
  • Aby skorzystać z praw odnoszących się do danych osobowych (takich jak prawo dostępu) związanych z określonym kontem, należy skontaktować się z odpowiednim podmiotem z grupy Sony, pod którego kontrolą pozostaje konto. W tym celu należy skorzystać z danych zamieszczonych w odpowiedniej polityce prywatności.