Zrównoważony rozwój to wspaniała sprawa

Sprzęt audio Sony — tworzony z poszanowaniem środowiska

Zgodnie z założeniami planu Road to Zero i celami strategii Green Management 2025 produkty firmy Sony (oprócz opakowań) będą zawierać o 10% mniej plastiku z surowców pierwotnych niż w roku 2018. Przez ostatnich 10 lat doskonalimy materiały z recyklingu i wykorzystujemy je w naszych produktach audio.

Stała troska o doskonałe brzmienie i zrównoważony rozwój

Pokonywanie problemów z właściwościami akustycznymi materiałów z recyklingu

Początkowo dźwięk uzyskiwany z tworzyw sztucznych z recyklingu był gorszy od dźwięku z surowców pierwotnych. Stworzenie plastiku z recyklingu spełniającego nasze rygorystyczne wymagania zajęło wiele lat i wymagało licznych innowacji.

Udane wprowadzenie na rynek soundbara z materiałami z recyklingu

Testując różne połączenia materiałów z recyklingu i dodatków, w 2016 r. opracowaliśmy plastik z recyklingu, którego właściwości akustyczne były równie dobre jak tworzyw z surowców pierwotnych. Z początku plastik ten był używany głównie w wewnętrznych podzespołach naszych soundbarów, takich jak HT-XT2 i HT-NT5.

Recykling wpisany w projekt produktu

Po wielu próbach i opracowaniu licznych prototypów plastik z recyklingu znalazł zastosowanie w różnorodnych produktach, na przykład w wewnętrznych elementach niektórych telewizorów i zestawów audio o dużej mocy, jak MHC-V13.

Nowe i zaawansowane tworzywa z recyklingu

W dalszym ciągu pracujemy nad tworzywami z recyklingu, by doskonalić ich właściwości i rozszerzać zastosowanie materiałów z recyklingu w naszych produktach.

Kolejnym osiągnięciem firmy Sony jest nowe tworzywo sztuczne z recyklingu, spełniające szereg kryteriów: opóźniania palności, stabilności koloru i właściwości akustycznych. Będziemy je mogli w jeszcze szerszym zakresie stosować w elementach przyszłych produktów audio.

Ilustracja wyjaśniająca opóźnianie palności
Nowy plastik z recyklingu opóźniający palność

Materiały stosowane w urządzeniach elektrycznych muszą opóźniać palność. Nadanie tej właściwości tworzywu sztucznemu z recyklingu nie jest jednak łatwe. Nasz nowy plastik znacznie opóźnia palność i zawiera dużo surowców wtórnych.

Stabilna barwa i odmiany kolorystyczne

Produkty powinny wyglądać atrakcyjnie — ale nie kosztem jakości lub parametrów. W przypadku tworzyw sztucznych z recyklingu dużym wyzwaniem jest utrzymanie stabilnej barwy. Nasze nowe tworzywa z recyklingu są jednorodne, dzięki czemu dają się łatwo barwić na stabilne kolory i pozwalają wprowadzać przyszłe produkty w wielu odmianach kolorystycznych.

Zdjęcie tworzyw z recyklingu w szalce Petriego
Zdjęcie produktu włączanego pilotem
Dążenie do wysokiej jakości dźwięku

Różne materiały mają różne brzmienia. W przypadku wprowadzania w produktach nowych plastików z recyklingu kluczowe znaczenie ma uzyskanie właściwości akustycznych naśladujących istniejące materiały. Dzięki odpowiedniemu projektowi i wielokrotnie powtarzanym ocenom jakości dźwięku różnych tworzyw osiągnęliśmy jakość tak dobrą, jak z obecnych materiałów.

Projekt subwoofera do soundbara HT-S400

Nowy plastik z recyklingu został użyty w tylnej osłonie subwoofera do soundbara HT-S400. Osłona ta musi opóźniać palność, dlatego idealnie nadaje się do wdrożenia nowego materiału.

Wewnętrzne elementy głośników SRS-XE200 i SRS-XE300

W wewnętrznych elementach nowych bezprzewodowych głośników SRS-XE200 i SRS-XE300 wykorzystano między innymi tworzywo sztuczne z recyklingu.

Rozwój zrównoważonego ekologicznie sprzętu audio

Nadal będziemy rozwijać plastiki z recyklingu zapewniające wysoką jakość dźwięku i rozszerzać wykorzystanie takich tworzyw w domowym i przenośnym sprzęcie audio. Kolejne innowacje pozwolą budować przyjazne dla środowiska produkty o najlepszych parametrach.

Wywiady

Zdjęcie portretowe Yuko Fujihiry
Yuko Fujihira

Home Product Technology Department, Home Product Business Division, Home Entertainment & Sound Products Business Group, Sony Corporation

Prace nad wykorzystaniem plastików z recyklingu rozpoczęliśmy około 2010 r. Doskonaląc ich właściwości do poziomu identycznego z tworzywami z surowców pierwotnych, zajmowaliśmy się również kwestiami designu, by ostatecznie uzyskać materiały zdatne do użytku w rzeczywistych produktach. W 2016 roku opracowaliśmy tworzywo sztuczne z recyklingu o pożądanych właściwościach dźwiękowych. Wykorzystaliśmy je w wewnętrznych elementach naszych produktów.

Warunkiem szerszego wykorzystania plastiku z recyklingu było jednak rozszerzenie zakresu jego zastosowań. Z tego powodu stworzyliśmy kolejny materiał, będący opóźniaczem palności. Opracowując go, szukaliśmy odpowiedzi na pytanie, na ile możemy zbliżyć się do jakości dźwięku z materiałów używanych wcześniej. Po sprawdzeniu wielu konfiguracji, stworzeniu szeregu prototypów i licznych testach wytrzymałości powstał materiał zapewniający odpowiednią jakość dźwięku i właściwości fizyczne.

Tomoya Kato

Home Product Technology Department, Home Product Business Division, Home Entertainment & Sound Products Business Group, Sony Corporation

Portret Tomoyi Kato

Najpierw opracowywaliśmy plastik z recyklingu, koncentrując się na jego właściwościach akustycznych. Aby uzyskać dobry dźwięk, bez nieprzyjemnego lub mętnego brzmienia, wykonywaliśmy kolejne testy głośników z recyklingu i zmienialiśmy konfiguracje.

Gotowe tworzywo sztuczne z recyklingu emituje na ogół słabszy dźwięk niż tworzywa z surowców pierwotnych. Z tego powodu po ukończeniu prac nad samym plastikiem trzeba było jeszcze wprowadzić szereg rozwiązań projektowych, niezbędnych do użycia nowego tworzywa w produktach. Przykładowo, podczas formowania podzespołów z takiego tworzywa optymalizujemy grubość płyty, strukturę żeberek itp., aby zapobiec rezonansom i uzyskać odpowiedni dźwięk. Oprócz tego przetwornik akustyczny zaprojektowano tak, by stworzyć wrażenie lekkości. W rezultacie tłumione dotąd dźwięki są teraz słyszalne, co przyczynia się do zwiększenia rozdzielczości dźwięku.