Filmy 4K prosto z kamery

Wykorzystanie potencjału filmu 4K

Filmami 4K Ultra HD można cieszyć się na wiele sposobów. Warto dowiedzieć się, jak oglądać, zapisywać i edytować filmy 4K rejestrowane kamerą 4K Handycam® lub Action Cam. Można je nie tylko przechowywać, lecz także wykorzystywać cały ich potencjał i pokazywać rodzinie i znajomym.

Obejrzyj

Jak oglądać filmy 4K na telewizorach i urządzeniach 4K lub HD

Pyt.: W jaki sposób można oglądać filmy 4K zarejestrowane kamerą 4K Handycam® lub Action Cam?

Odp.: Filmy 4K zarejestrowane kamerą 4K Handycam® lub Action Cam można oglądać na dwa sposoby: na telewizorze 4K lub na ekranie komputera przy użyciu programu obsługującego odtwarzanie w rozdzielczości 4K.

Obraz ilustrujący oglądanie na telewizorze
Oglądanie na telewizorze 4K

Do podłączania kamer Handycam®, kamer Action Cam i komputerów zgodnych z formatem 4K do telewizora zgodnego z formatem 4K należy użyć przewodów HDMI (w wer. 2.0 lub nowszej).

Obraz ilustrujący oglądanie na komputerze
Oglądanie na komputerze

W celu oglądania filmów 4K na komputerze zgodnym z formatem 4K należy użyć oprogramowania do odtwarzania materiałów w rozdzielczości 4K.

Dodatkowe wskazówki dotyczące oglądania filmów 4K

Pyt.: Czy na telewizorze Full HD można oglądać filmy 4K?

Odp.: Tak, na telewizorach HD można oglądać filmy 4K skonwertowane do jakości Full HD. Wystarczy podłączyć kamerę Handycam® 4K lub kamerę Action Cam 4K do zgodnego telewizora Full HD, by automatycznie przekształcić film 4K w pełen szczegółów film Full HD.

*1 Zalecany jest standard HDMI w wer. 2.0 lub nowszej.

Zapisz

Jak zapisać film 4K w pamięci zewnętrznej

Pyt.: Gdzie można zapisać film 4K?

Odp.: Film 4K można zapisać na komputerze, zewnętrznym dysku twardym, w pamięci USB lub na kartach pamięci SD. W przypadku komputera należy użyć darmowego oprogramowania, np. PlayMemories Home™ lub Action Cam Movie Creator, które ułatwia zarządzanie filmami 4K oraz ich odtwarzanie. Aby zapisać film 4K na zewnętrznym dysku twardym, należy skopiować film bezpośrednio z kamery Handycam® za pomocą funkcji bezpośredniego kopiowania (patrz Dodatkowe wskazówki dotyczące zapisywania filmów 4K) lub skopiować go za pośrednictwem komputera. Aby skopiować film 4K do pamięci USB lub na karty pamięci SD, należy użyć komputera.

Zgodność według urządzenia

Komputer
Komputer

Program PlayMemories Home umożliwia łatwe zarządzanie filmami 4K i odtwarzanie ich.

Zewnętrzny dysk twardy
Zewnętrzny dysk twardy

Funkcja bezpośredniego kopiowania z kamer 4K Handycam®. System plików: NTFS lub exFAT

Pamięć flash USB lub karta pamięci SD
Pamięć flash USB lub karta pamięci SD

System plików: NTFS lub exFAT

Przesyłanie filmów 4K do urządzeń przenośnych za pomocą komputera

PlayMemories Home
PlayMemories Home

Darmowe narzędzie ułatwiające zarządzanie zdjęciami i filmami na komputerze oraz ich edytowanie.

Action Cam
Program Action Cam Movie Creator:

Wszystkie zaskakujące wydarzenia i niesamowite wrażenia zarejestrowane kamerą Action Cam można przekształcić w niezapomniany film.

Dodatkowe wskazówki dotyczące zapisywania filmów 4K

*1 Akcesorium opcjonalne. Dostępność zależy od kraju.

Wskazówki: funkcja bezpośredniego kopiowania

Filmy 4K można łatwo zapisywać na zewnętrznym dysku twardym i tworzyć ich kopie zapasowe. Wystarczy podłączyć kamerę Handycam® z oryginalnym filmem do dysku twardego za pomocą przewodu USB .

Pyt.: Czy film 4K można zapisać na płycie Blu-ray?

Odp.: Płyty Blu-ray i DVD nie obsługują nagrywania w trybie 4K. Film 4K można nagrać na płytę Blu-ray po skonwertowaniu go do formatu AVCHD. Ponieważ pierwotny film został zarejestrowany w rozdzielczości 4K, skonwertowane nagranie będzie mieć niezwykle szczegółowy obraz Full HD.

Obraz ilustrujący użycie oprogramowania PlayMemories Home w celu nagrania płyty

Korzystanie z oprogramowania PlayMemories Home

Oprogramowanie PlayMemories Home umożliwia łatwe konwertowanie filmów 4K z kamery Handycam® lub Action Cam do formatu AVCHD i nagrywanie ich na płytę Blu-ray.

Obraz ilustrujący użycie oprogramowania do edycji w celu nagrania płyty

Korzystanie z oprogramowania do edycji

Innym rozwiązaniem jest użycie Movie Studio Platinum lub innego programu w celu skonwertowania filmu 4K w formacie XAVC S do formatu AVCHD i nagranie materiału na płycie Blu-ray. Należy sprawdzić dane techniczne oprogramowania pod kątem zgodności.

Edycja

Jak edytować film 4K z myślą o innych użytkownikach

Pyt.: Które oprogramowanie do edycji jest zgodne z formatem XAVC S 4K?

Odp.: Do edycji filmów 4K można użyć oprogramowania PlayMemories Home firmy Sony lub oprogramowania innej firmy, np. Premiere Pro CC.

Możliwości oprogramowania do edycji filmów

Obraz przedstawiający oryginalny film
Tworzenie oryginalnego filmu

Wystarczy drobna edycja, aby przekształcać materiały 4K w atrakcyjne i oryginalne filmy.

Obraz ilustrujący konwertowanie materiału do innego formatu wideo
Konwertowanie materiału do innego formatu wideo

Po skonwertowaniu filmu z formatu XAVC S (4K) do formatu AVCHD (HD) można zapisać materiał w jakości HD na płycie Blu-ray.

Obraz ilustrujący przechwytywanie fotografii
Przechwytywanie fotografii z filmu

Użytkownik może wyodrębniać zdjęcia 4K (8,29 Mpix) z ulubionych scen filmu 4K.

Pyt.: W jaki sposób można oglądać edytowane filmy 4K na telewizorze?

Odp.: W tym celu należy zapisać film 4K na karcie pamięci SD lub w pamięci kamery i odtworzyć go za pomocą kamery zgodnej z formatem XAVC S. 

Filmy 4K edytowane za pomocą oprogramowania PlayMemories Home lub Premiere Pro CC z opcjonalną wtyczką Video Edit Components można konwertować do formatu XAVC S, obsługiwanego przez kamery Sony zgodne z tym formatem. Po konwersji do formatu XAVC S film można przesłać na kartę pamięci SD lub do kamery zgodnej z formatem XAVC S za pomocą programu PlayMemories Home. Aby obejrzeć edytowany film 4K, wystarczy podłączyć kamerę do telewizora 4K za pomocą przewodu HDMI.

Posiadacze komputerów generujących obraz zgodny z formatem 4K mogą odtwarzać filmy 4K bez konieczności konwertowania formatu filmu czy przesyłania filmu do kamery. Wystarczy podłączyć komputer do telewizora 4K za pomocą przewodu HDMI.

Za pomocą kamery

1. Edycja
1. Edycja filmu i konwersja do formatu XAVC S

Filmy można edytować i konwertować do formatu XAVC S za pomocą oprogramowania PlayMemories Home lub Premiere Pro CC z zainstalowaną wtyczką Video Edit Components.

2. Zapisywanie
2. Zapisywanie

Pliki można zapisywać na karcie pamięci SD lub w kamerze za pomocą oprogramowania PlayMemories Home.

3. Obejrzyj
3. Obejrzyj

Kamerę zgodną z formatem XAVC S można podłączyć do telewizora 4K za pomocą przewodu HDMI i odtwarzać zapisane w niej filmy.

Za pomocą komputera

1. Edycja
1. Edycja filmu i konwersja do formatu XAVC S

Do edycji filmu można użyć oprogramowania zgodnego z formatem XAVC S.

2. Obejrzyj
2. Obejrzyj

Aby odtwarzać obraz z komputera, należy podłączyć komputer generujący obraz zgodny z formatem 4K do telewizora 4K za pomocą przewodu HDMI.

Format 4K

Informacje o nowym formacie 4K — XAVC S

Pyt.: Co to jest format XAVC S?

Odp.: Jest to format opracowany z myślą o nagraniach 4K.

Format AVCHD, powszechnie używany w tradycyjnych kamerach, nie obsługuje nagrywania filmów 4K. Z tego względu na potrzeby elektroniki użytkowej opracowano format XAVC S przeznaczony do obsługi nagrywania w rozdzielczości 4K i HD, a oparty na formatach XAVC 4K i HD do użytku profesjonalnego. Format XAVC S wykorzystuje kodek Long GOP (H.264/AVC) do kompresji plików wideo, dzięki czemu na nośnikach można zapisywać dłuższe filmy 4K. Ponadto format kontenera MP4 upraszcza obsługę filmów 4K. Możliwe jest także nagrywanie z dużą przepływnością, dzięki czemu można rejestrować filmy o wysokiej rozdzielczości nawet w przypadku dynamicznych sekwencji.

Format pliku

System plików

Format kontenera

Limit wielkości pliku (4 GB)

Kodek wideo

Kodek audio

Maksymalna rozdzielczość

Maksymalna przepływność

Maksymalna przepustowość zależy od kamery.