Identyfikator artykułu : 00227225 / Ostatnia modyfikacja : 27.06.2019

Jak usunąć informacje o urządzeniu Bluetooth z urządzenia odtwarzającego

  Aby przejść do właściwego opisu usuwania informacji o urządzeniu Bluetooth, wybierz poniżej odpowiednie urządzenie.
  UWAGA: Sposób postępowania może zależeć od wersji systemu operacyjnego. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy zapoznać się z instrukcją dostarczoną z urządzeniem lub skontaktować się z producentem.

  Android (smartfon, tablet)
  iOS (iPhone, iPad)
  Windows 10
  Windows 8/7
  Mac


  Android (smartfon, tablet)

  1. Z głównego ekranu wybierz kolejno opcje UstawieniaPołączenie urządzenia — Bluetooth.
   Pojawi się lista urządzeń Bluetooth.
  2. Jeśli funkcja Bluetooth jest wyłączona, należy ją włączyć.
  3. Dotknij ikony  (ustawień) urządzenia, z którym chcesz usunąć parowanie.
  4. Po wyświetleniu następnego menu dotknij opcji ZAPOMNIJ.

  iOS (iPhone, iPad)

  1. Dotknij opcji Ustawienia na głównym ekranie. 
  2. Dotknij opcji Bluetooth, aby wyświetlić menu ustawień Bluetooth.
  3. Jeśli funkcja Bluetooth jest wyłączona, należy ją włączyć.
   Pojawi się lista urządzeń Bluetooth. 
  4. Dotknij urządzenia, z którym chcesz usunąć parowanie.
  5. Dotknij opcji Zapomnij to urządzenie

  Windows 10

  1. Z menu Start wybierz kolejno opcje  (ustawienia) — Urządzenia Dodaj urządzenie Bluetooth lub inne. Pojawi się menu Bluetooth.
  2. Jeśli funkcja Bluetooth jest wyłączona, należy ją włączyć
   Pojawi się lista urządzeń Bluetooth.
  3. Kliknij urządzenie, z którym chcesz usunąć parowanie.
  4. Kliknij opcję Usuń urządzenie.

  Windows 8/7

  1. Kliknij opcję Panel sterowania — Sprzęt i dźwięk — Urządzenia i drukarki.
   Pojawi się lista urządzeń Bluetooth.
  2. Kliknij prawym przyciskiem na urządzeniu, z którym chcesz usunąć parowanie, po czym kliknij Usuń urządzenie.

  Mac

  1. W menu kliknij Preferencje systemowe — Bluetooth. Pojawi się menu ustawień Bluetooth.
  2. Jeśli funkcja Bluetooth jest wyłączona, należy ją włączyć.
   Pojawi się lista urządzeń Bluetooth.
  3. Kliknij produkt, z którym chcesz usunąć parowanie, po czym kliknij ikonę  (usuń) wyświetlaną po prawej stronie.