Identyfikator artykułu : 00230121 / Ostatnia modyfikacja : 12.05.2020

Niespodziewanie zmienia się tryb Ambient Sound Control.

  Przyczyną może być niezamierzone dotknięcie czujnika dotykowego.

  Czujnik dotykowy można wyłączyć za pomocą aplikacji Headphones Connect, zmieniając jego funkcję na [None assigned] (Nieprzypisana).

  Zdjęcie ekranu aplikacji Headphones Connect

   

  Może być włączony tryb Adaptive Sound Control.

  Sprawdź ustawienie Adaptive Sound Control w aplikacji Headphones Connect i w razie potrzeby zmień je na OFF (Wył.).
  UWAGA: Funkcja Adaptive Sound Control automatycznie zmienia ustawienie Ambient Sound Control, gdy aplikacja ustali sposób poruszania się słuchacza.