Identyfikator artykułu : 00197508 / Ostatnia modyfikacja : 27.06.2019

Procedura parowania z urządzeniami z systemem Android (smartfonami, tabletami itd.)

  Ta strona zawiera ogólne instrukcje dotyczące parowania urządzenia z systemem Android z urządzeniem audio Bluetooth.

  1. Dotknij opcji Ustawienia.
  2. Dotknij opcji Bluetooth.
  3. Włącz funkcję Bluetooth. Jeśli funkcja Bluetooth jest już ustawiona na ON (WŁ.), zmień ustawienie na OFF (WYŁ.) i z powrotem na ON (WŁ.).
  4. W menu Bluetooth pojawi się lista urządzeń, które można podłączyć. 
  5. Wybierz z menu Bluetooth odpowiednie urządzenie audio i przeprowadź wzajemną rejestrację (parowanie).

  UWAGA: Jeśli wymagany będzie kod uwierzytelniający (klucz, kod PIN, numer PIN, hasło itp.), wprowadź „0000”.