Identyfikator artykułu : 00234785 / Ostatnia modyfikacja : 12.11.2019

Jakie wymagania systemowe musi spełniać smartfon używany do odtwarzania utworów 360 Reality Audio?

    W sprawie informacji o wymaganym środowisku pracy należy skontaktować się z operatorem serwisu muzycznego.