Identyfikator artykułu : 00234595 / Ostatnia modyfikacja : 12.11.2019

[360] Przerwy w odtwarzaniu nagrań 360 Reality Audio

    Przerwy w dźwięku mogą wynikać z kilku powodów, jak:

    • Niestabilne działanie sieci w czasie strumieniowej transmisji 
    • Wolne działanie smartfona z powodu pracy w tle wielu innych aplikacji 
    • W przypadku dźwięku transmitowanego przez łącze Bluetooth — warunki panujące w otoczeniu, odległość od źródła dźwięku lub niedostatecznie naładowany akumulator 

    W sprawie informacji o zgodności smartfona należy kontaktować z odpowiednim serwisem oferującym strumieniową transmisję muzyki.