Identyfikator artykułu : 00163155 / Ostatnia modyfikacja : 27.06.2019Drukowanie

Brak dźwięku, zakłócenia lub przerwy w dźwięku, gdy do połączenia słuchawek z urządzeniem odtwarzającym używany jest przewód

  WAŻNE: Następujące rozwiązania stosuje się w przypadku bezpośredniego podłączenia słuchawek do urządzenia odtwarzania za pomocą przewodu. Podczas korzystania z łączności bezprzewodowej stosuje się inne rozwiązania.

  Zapoznaj się z poniższymi informacjami.

  • Jeśli wtyk słuchawek jest zanieczyszczony, wyczyść go za pomocą suchej ściereczki.
  • Sprawdź, czy na części [A] słuchawek nie ma elementów zewnętrznych lub zabrudzeń (np. woskowiny usznej lub kurzu). Elementy zewnętrzne na tej części mogą powodować zmniejszenie głośności lub pogorszenie jakości dźwięku.

   Obraz słuchawek dokanałowych ze zdjętymi wkładkami
   Obraz

   UWAGA:

   • Jeśli słuchawki są zanieczyszczone, usuń zanieczyszczenie, zdmuchując je za pomocą dmuchawki.
   • Należy unikać ostrych przedmiotów, takich jak czubek długopisu.
   • W przypadku, gdy słuchawki wypadają z uszu, należy zmienić rozmiar wkładki, tak by idealnie pasowały do uszu.
   • W przypadku uszkodzenia wkładek lub poduszek, należy je niezwłocznie wymienić. Wkładki i poduszki są dodatkowymi akcesoriami.
  • Upewnij się, że podczas odłączania słuchawek z urządzenia odtwarzania trzymasz element wtyku [A].

   UWAGA: Ciągnięcie samego przewodu może spowodować przerwanie kabli wewnątrz przewodu.

   Dobrze
   Obraz
   Źle
   Obraz

  • Należy unikać owijania przewodu słuchawek wokół urządzenia odtwarzającego.

   UWAGA: Owijanie przewodu powoduje naciąganie kabli wewnątrz przewodu i może spowodować brak dźwięku w słuchawkach.

   Obraz

   

  • Środki ostrożności dotyczące ładunków statycznych.
   Wyładowanie napięcia elektrostatycznego znajdującego się w organizmie człowieka może spowodować mrowienie w uszach. Można je ograniczyć, nosząc ubrania wykonane z naturalnych włókien.

  Jeżeli sytuacja nie ulegnie poprawie pomimo wypróbowania powyższego rozwiązania, postępuj zgodnie z opisem poniżej.

  Brak dźwięku
  Słyszalne zakłócenia
  Przerwy w dźwięku
  Mała głośność
  Zniekształcenia dźwięku przy zwiększaniu głośności
  Brak basu

  Brak dźwięku

  • Sprawdź, czy słuchawki są dokładnie podłączone do urządzenia.
   Obraz

   UWAGA: Wtyk słuchawek mógł zostać włożony nieprawidłowo, ponieważ gniazdo słuchawek, w zależności od urządzenia odtwarzającego (odtwarzacz muzyczny, smartfon, tablet itp.), może być za ciasne na używany wtyk.

  • W przypadku braku dźwięku w prawym kanale słuchawek sprawdź, czy urządzenie odtwarzające nie jest wyposażone w wyjście monofoniczne.

   UWAGA: Jeśli do wyjścia monofonicznego podłączone zostaną słuchawki stereofoniczne, nie będzie słychać dźwięku w prawym kanale słuchawek. Wynika to ze specyfikacji urządzenia i nie oznacza uszkodzenia. Jeśli posiadasz takie urządzenie, jak cyfrowy odtwarzacz muzyczny z wyjściem stereo, podłącz do niego słuchawki i sprawdź, czy dźwięk jest słyszalny w obu kanałach.

  • Sprawdź obecność sygnału na wyjściu urządzenia odtwarzającego.

   UWAGA: Możesz to sprawdzić, zwiększając głośność w urządzeniu odtwarzającym lub podłączając do niego inne słuchawki.

  Słychać zakłócenia

  • Podłącz do urządzenia inne słuchawki i sprawdź, czy nadal słychać zakłócenia.
  • Sprawdź, czy zakłócenia występują także w sytuacji, gdy przewód nie styka się z odzieżą itp.

   UWAGA: Zakłócenia w słuchawkach wynikają czasem z  pocierania przewodu słuchawek o ubrania. Zakłócenia te można ograniczyć, przyczepiając przewód za pomocą klamerki.

  • W przypadku zakłóceń w słuchawkach podłączonych do monitora lub miksera z gniazdem słuchawek źródłem zakłóceń mogą być te urządzenia.
   Sprawdź, czy zakłócenia wystąpią także po podłączeniu do urządzenia innych słuchawek. Możesz także podłączyć obecne słuchawki do innego źródła dźwięku.
  • Wystąpienie trzeszczących dźwięków w słuchawkach dokanałowych nie jest objawem nieprawidłowego działania. Takie dźwięki mogą wynikać z braku stabilności słuchawek bezpośrednio po ich włożeniu. Dźwięki te powinny ustąpić po chwili.
  • W zależności od urządzenia, do którego podłączone są słuchawki, po zwiększeniu głośności mogą wystąpić zakłócenia dźwięku, jego zniekształcenie lub szum. W takich przypadkach podczas korzystania ze słuchawek należy zmniejszyć głośność.

   OSTRZEŻENIE: Istnieje ryzyko obrażeń. Długotrwałe słuchanie przy dużej głośności może niekorzystnie wpływać na słuch. Aby zapobiec uszkodzeniu uszu, należy zachować ostrożność podczas zwiększania głośności.

   Ponadto zbyt duża głośność może spowodować, że dźwięk będzie słyszalny w otoczeniu. Może to przeszkadzać osobom znajdującym się w pobliżu.

  Zakłócenia dźwięku

  • Podłącz do urządzenia inne słuchawki i sprawdź, czy podczas odtwarzania muzyki z urządzenia występują zakłócenia dźwięku.
  • Sprawdź, czy poziom naładowania akumulatora urządzenia odtwarzania jest wystarczający.

   UWAGA: W przypadku braku wystarczającego poziomu naładowania baterii lub wbudowanego akumulatora mogą wystąpić zakłócenia dźwięku.

  • Sprawdź, czy słuchawki są dokładnie podłączone do urządzenia.
   Obraz
   UWAGA: Wtyk słuchawek mógł zostać włożony nieprawidłowo, ponieważ gniazdo słuchawek, w zależności od urządzenia odtwarzającego (odtwarzacz muzyczny, smartfon, tablet itp.), może być za ciasne na używany wtyk.

  Mała głośność

  • Zwiększ głośność, jeśli głośność nastawiona w urządzeniu odtwarzającym jest za mała.
  • Sprawdź, czy poziom naładowania akumulatora urządzenia odtwarzania jest wystarczający.
   W przypadku braku wystarczającego poziomu naładowania baterii lub wbudowanego akumulatora mogą wystąpić zakłócenia dźwięku.

  Zniekształcenia dźwięku przy zwiększaniu głośności

  • W zależności od urządzenia, do którego podłączone są słuchawki, po zwiększeniu głośności mogą wystąpić zakłócenia dźwięku, jego zniekształcenie lub szum. W takich przypadkach podczas korzystania ze słuchawek należy zmniejszyć głośność.

   OSTRZEŻENIE: Istnieje ryzyko obrażeń. Długotrwałe słuchanie przy dużej głośności może niekorzystnie wpływać na słuch. Aby zapobiec uszkodzeniu uszu, należy zachować ostrożność podczas zwiększania głośności.

   Ponadto zbyt duża głośność może spowodować, że dźwięk będzie słyszalny w otoczeniu. Może to przeszkadzać osobom znajdującym się w pobliżu.

  Brak basu

  • Zwiększ głośność, jeśli głośność nastawiona w urządzeniu odtwarzającym jest za mała.