Identyfikator artykułu : 00234183 / Ostatnia modyfikacja : 19.06.2020

Soundbar - Rabaty promocyjne cashback

  1. Jakie są zasady udzielania rabatów promocyjnych cashback?

  Zakup wybranego Soundbara wraz z telewizorem Sony BRAVIA w okresie od 15 maja 2020 do 5 lipca 2020 do godziny 23:59 (włącznie) uprawnia do otrzymania rabatu promocyjnego cashback. Aby skorzystać z promocji, wystarczy zarejestrować się przez Internet oraz zaakceptować regulamin promocji. Po zweryfikowaniu przekazanych danych wymagane będzie jeszcze przesłanie dowodu zakupu, dlatego prosimy o przechowywanie go w bezpiecznym miejscu.

  UWAGA: Promocją Cashback objęte są tylko wybrane produkty.

   

  2. Jak długo potrwa promocja?

  Zakup wybranych produktów dokonany między 15 maja 2020, a 5 lipca 2020 do godziny 23:59 (włącznie) można zgłosić na naszej stronie internetowej w okresie od 15 czerwca 2020 do 31 lipca 2020r. do godziny 23:59 (włącznie). Zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą przyjmowane.

   

  3. Gdzie znajdę nazwę modelu i numer seryjny?

  Szczegóły podano na stronie „Jak znaleźć numer seryjny urządzenia”.

   

  4. Które modele są objęte promocją?

  Listę modeli objętych promocją cashback zamieszczono poniżej.

  ProduktRabat promocyjny cashback
  HTSD35.CEL300.00 zł
  HTS350.CEL300.00 zł

   

  5. Jak mogę wziąć udział w tej promocji?

  Aby wziąć udział w tej promocji, należy:
  •    zakupić dowolny telewizor Sony BRAVIA oraz jeden z wybranych produktów promocyjnych w okresie od 15 maja 2020 do 5 lipca 2020 do godziny 23:59 (włącznie),
  •    wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej http://www.sony.pl/cashback/soundbar w terminie od 15 czerwca 2020 do 31 lipca 2020r. do godziny 23:59 (włącznie),
  •    upewnić się, że podany został prawidłowy numer seryjny,
  •    podać dane rachunku bankowego,
  •    przesłać prawidłowy dowód zakupu oraz zdjęcie numeru seryjnego wyciętego z oryginalnego opakowania Soundbara (informację, jak znaleźć nazwę modelu i numer seryjny, podano tutaj),
  •    zaakceptować regulamin.

  UWAGA: Produkty (telewizor oraz soundbar), muszą zostać kupione tego samego dnia i w tym samym sklepie

   

  6. Co dzieje się po otrzymaniu informacji o przyznaniu rabatu promocyjnego cashback?

  Weryfikujemy i potwierdzamy poprawność dowodu zakupu, po czym przesyłamy do banku zlecenie przelewu. Po spełnieniu wszystkich kryteriów przekazanie rabatu promocyjnego Cashback nastąpi w ciągu 28 dni; w razie gdyby dotrzymanie tego terminu było niemożliwe, zostanie on przekazany jak najszybciej w terminie późniejszym.

   

  7. Dlaczego muszę przesłać dowód zakupu, nazwę modelu oraz numer seryjny?

  Dowód zakupu jest niezbędny do sprawdzenia, czy zgłoszenie spełnia wymogi zawarte w regulaminie   promocji. Pozwoli to na zmniejszenie ilości wymaganych dokumentów. Dzięki numerowi seryjnemu możemy sprawdzić, czy nabyty produkt kwalifikuje się do udziału w promocji. Informację o tym, jak znaleźć nazwę modelu i numer seryjny, podano tutaj.

   

  8. Dlaczego muszę przesłać numer seryjny modelu wycięty z pudełka?

  Numer seryjny wycięty z pudełka pomaga zapobiec sytuacji w której model został zwrócony do sklepu od razu po złożeniu wniosku o rabat promocyjny cashback bądź numer seryjny modelu został sfotografowany w sklepie by uzyskać rabat promocyjny cashback. Uszkodzone pudełko modelu nie pozbawia Cię gwarancji.

   

  9. Wpisałam(-em) datę z dowodu zakupu, ale w witrynie pojawiła się informacja, że nie mogę uczestniczyć w promocji.

  Promocją objęte są tylko wybrane modele zakupione w dniach od 15 maja 2020 do 5 lipca 2020r. do godziny 23:59 (włącznie). Prosimy o sprawdzenie, czy zarówno data zakupu, jak i zakupiony model są zgodne z regulaminem promocji.

   

  10. Jakie wymogi musi spełniać dowód zakupu?

  Akceptowalny dowód zakupu powinen spełniać zawierać poniższe elementy:
  1- Nazwa sklepu.
  2- Data dokonania zakupu.
  3- Nazwa zakupionego produktu.
  4- Numer NIP sklepu.
  Twój wniosek może zostać odrzucony jeśli dołączony dowód zakupu nie będzie posiadał powyższych elementów.

   

  11. Na stronie internetowej pojawia się informacja, że nie został rozpoznany numer seryjny.

  Prosimy o sprawdzenie, czy w podanym numerze seryjnym nie ma błędu. Jeśli wpisany numer seryjny jest prawidłowy, posiadany model może nie być objęty tą promocją.

   

  12. W jakim formacie powinny być zapisane załaczniki w procesie rejestracji zgłoszenia, oraz czy są ogarniczenia wielkości plików?

  Twoje załączniki nie powinny przekraczać 5 MB. Możesz załączać tylko pliki JPG, JPEG, PNG lub PDF.

   

  13. Co należy zrobić po otrzymaniu wiadomości, że zgłoszenie jest niekompletne?

  Prosimy o jak najszybsze przesłanie informacji wskazanych w wiadomości. Pozwoli to nam zweryfikować możliwość udziału w promocji. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 14 dni nie możemy zagwarantować przekazania rabatu promocyjnego cashback.

   

  14. Jak długo będę czekać na przekazanie rabatu promocyjnego cashback?

  Jeśli wniosek spełnia wymagania zawarte w regulaminie  promocji, przekazanie rabatu promocyjnego Cashback nastąpi w ciągu 28 dni; w razie gdyby dotrzymanie tego terminu było niemożliwe, zostanie on przekazany jak najszybciej w terminie późniejszym.

   

  15. Czy Sony może zrobić dla mnie wyjątek jeżeli produkt został zakupiony kilka dni przed lub po zakończeniu promocji?

  Rozpatrywane będą jedynie wnioski które dotyczą zakupów dokonanych w okresie wskazanym w regulaminie.

   

  16. Wysłałam(-em) dowód zakupu pocztą na adres podany mi przez dealera i jak dotąd nie otrzymałam(-em) żadnej informacji w sprawie rabatu promocyjnego cashback.

  W takim przypadku wniosek nie zostanie niestety uznany za prawidłowy do czasu dokonania zgłoszenia na stronie internetowej, która umożliwia załączenie dowodu zakupu, lub przesłania dowodu zakupu w odpowiedzi na wiadomość e-mail zawierającą kod uczestnictwa. Wnioski przesłane pocztą nie będą przyjmowane.

   

  17. Czy mogę ubiegać się o rabat promocyjny cashback dla więcej niż jednego produktu?

  Nie, w promocji Cashabck możliwe jest ubieganie się o zwrot pieniędzy tylko dla jednego produktu.

   

  18. Nie otrzymałam (-em) wiadomości e-mail ze statusem mojego zgłoszenia, jak mogę go sprawdzić?

  Wiadomość e-mail jest wysyłana automatycznie po zarejestrowaniu wniosku, kolejna po jego akceptacji. Jeżeli potrzebujemy od Ciebie dodatkowych informacji otrzymasz osobną wiadomośc e-mail. Sprawdź czy nasza wiadomość nie utknęła w spamie. Niemniej zawsze możesz skorzystać z tego linku aby sprawdzić status swojego wniosku, podając numer zgłoszenia który otrzymałaś (-eś) w pierwszej wiadomości automatycznej.

   

  19. Mam problem z zarejestrowaniem mojego wniosku. Co zrobić?

  Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta korzystając z tego linku aby skorzystać z pomocy przy rejectracji lub zgłosić napotkane problemy.

   

  20. Co się dzieje z moimi danymi osobowymi?

  Aby poznać szczegóły naszej polityki prywatności i sposobu przetwarzania danych osobowych skorzystaj z tego linku.