Instalacja

VAIO Update 5.1.1.04090

Co to jest?
Vaio Update to aplikacja podobna do Windows Update. Ułatwia ona instalowanie aktualizacji systemu na bieżąco, dostarczając najnowsze wersje aktualizacji dla komputera VAIO.

Jaki problem zostanie rozwiązany?
Ta aktualizacja wprowadza kilka ulepszeń działania programu VAIO Update.

Jak wykonać tę aktualizację?

Self-Update (Aktualizacja samodzielna)
Jeśli zostanie uruchomiony program VAIO Update, będzie dostępna ta wersja aktualizacji. Wystarczy kliknąć przycisk Update (Aktualizuj), aby zainstalować tę wersję programu VAIO Update 5.
Jeśli komputer VAIO został dostarczony z już zainstalowanym programem VAIO Update 5, proces aktualizacji będzie identyczny, ale po jego zakończeniu nie będzie wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Manual Installation (Instalacja ręczna)
Jeśli na komputerze VAIO jest zainstalowany program VAIO Update 3 lub starsza wersja, najpierw należy go odinstalować, klikając kolejno Panel sterowania — Dodaj/Usuń programy. Następnie należy wykonać poniższą procedurę.
Jeśli przed instalacją programu VU5 ten krok został pominięty, przed ponownym przejściem do poniższej procedury należy najpierw odinstalować WSZYSTKIE wersje programu VAIO Update.

Jeśli jest zainstalowany program VAIO Update 4 lub 5, wystarczy wykonać poniższą procedurę, aby zainstalować zaktualizowaną wersję.

1. Zamknij wszystkie uruchomione programy.
2. Pobierz tę aktualizację i zapisz ją na dysku twardym.
3. Po zakończeniu pobierania odszukaj pobrany plik w określonej lokalizacji.
4. Kliknij dwukrotnie plik EP0000221850.exe, aby go uruchomić.
5. Zaczekaj, aż kreator zaktualizuje oprogramowanie.
6. Jeśli po zakończeniu instalacji pojawi się odpowiedni monit, ponownie uruchom komputer VAIO.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

  • EP0000221850.exe

Architektura pliku

  • 32 / 64 bit

Rozmiar pliku

  • 16.02 Mb

Data wydania

  • 01-61-2010