Instalacja

VAIO Content Metadata XML Interface 3.6.0.09080

Co to jest?
Jest to biblioteka oprogramowania, która ułatwia innym aplikacjom na komputerze VAIO analizę i obsługę materiałów multimedialnych.

Czy jest on istotny dla mojego komputera?
Instalacja tej aktualizacji jest zalecana dla użytkowników aplikacji VAIO do zarządzania filmami i dźwiękiem oraz ich edycji.

Jaki problem zostanie rozwiązany?
Wprowadzone poprawki:
Można usunąć tekst utworu
Korekta wyników analizy materiałów DRM-OMA
W szczególnych sytuacjach można utworzyć bardzo duże pliki.

Nowe funkcje:
Wykrywanie uśmiechu/przedmiotu
Analiza AVC 720p
Analiza GPS
Analiza redukcji obciążenia

Instrukcje dotyczące instalacji ręcznej
1. Zamknij wszystkie uruchomione programy.
2. Pobierz tę aktualizację i zapisz ją na dysku twardym.
3. Po zakończeniu pobierania odszukaj pobrany plik w określonej lokalizacji.
4. Kliknij dwukrotnie plik EP0000600073.exe, aby go uruchomić.
5. Zaczekaj, aż kreator zaktualizuje oprogramowanie.
6. Po zakończeniu instalacji ponownie uruchom komputer VAIO.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

  • EP0000600073.exe

Architektura pliku

  • 32 / 64 bit

Rozmiar pliku

  • 12.24 MB

Data wydania

  • 41-11-2010