Identyfikator artykułu : 00239960 / Ostatnia modyfikacja : 04.12.2020Drukowanie

Nagrywarka DVR/DVD — sygnał komponentowy

  Przed podłączaniem

  W przypadku nagrywarki DVR/DVD w pierwszej kolejności należy określić sposób doprowadzenia sygnału telewizji (telewizja kablowa, telewizja satelitarna, antena).

  • W tym artykule przedstawiono połączenia Antena/Kabel telewizyjny — Nagrywarka DVR/DVD — Telewizor. Aby zobaczyć połączenie Nagrywarka DVR/DVD — Dekoder — Telewizor, należy wybrać z menu wyboru urządzenia opcję Dekoder.
  • Informacji o zalecanym sposobie połączenia należy szukać w instrukcji obsługi nagrywarki DVR/DVD.
  1. Podłącz antenę/kabel telewizyjny do nagrywarki DVR/DVD, aby urządzenie mogło nagrywać program. Następnie wykonaj identyczne połączenie między nagrywarką DVR/DVD a telewizorem, aby umożliwić wyświetlanie obrazu na telewizorze. Sposób połączenia zależy od anteny/kabla telewizyjnego i nagrywarki DVR/DVD.
  2. Aby odtwarzać płyty DVD, podłącz nagrywarkę DVD do wejścia AV (komponentowego) telewizora. Mimo że nagrywarka DVD jest już połączona z telewizorem przewodem antenowym, połączenie to pozostaje pasywne. Aby odtwarzać nagrania z płyt DVD w nagrywarce DVR/DVD, trzeba użyć wejść AV telewizora.

  Wykonywanie połączeń

  Diagram połączeń z nagrywarką DVR/DVD (sygnał komponentowy)
  • Przewód antenowy (RF/koncentryczny) łączący gniazdo antenowe/kablowe z wejściem nagrywarki DVR/DVD
  • Przewód antenowy (RF/koncentryczny) łączący wyjście nagrywarki DVR/DVD z telewizorem
  • Komponentowy przewód wideo
  • Kompozytowe przewody audio (lewy i prawy kanał)

  Ustawienia w telewizorze

  1. Po wykonaniu połączeń włącz podłączoną nagrywarkę DVR/DVD.
  2. Naciskając przycisk (wejścia), wybierz wejście, do którego podłączona jest nagrywarka DVR/DVD.

  3. Teraz można używać nagrywarki DVR/DVD podłączonej do telewizora.

  Rozwiązywanie problemów

  Zwracamy uwagę, że zamieszczony tu ogólny opis rozwiązywania problemów dotyczy tylko najnowszych modeli telewizorów Sony. Informacji o rozwiązywaniu problemów z konkretnym modelem należy szukać w instrukcji i-Manual lub instrukcji obsługi. Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, prosimy o kontakt z Sony.

  Ogólne rozwiązania problemów.

  W przypadku wystąpienia problemu należy wykonać następujące czynności:

  • Sprawdź dane techniczne nagrywarki DVR/DVD i zapoznaj się z jej instrukcją obsługi w celu sprawdzenia, że urządzenie jest prawidłowo podłączone.
  • Upewnij się, że przewody są prawidłowo podłączone i że w telewizorze wybrane jest właściwe wejście.