Identyfikator artykułu : 00125946 / Ostatnia modyfikacja : 20.08.2020

Na czym polega różnica między ustawieniem FIXED [Stałe] a VARIABLE [Zmienne] w przypadku wyjścia audio?

  Ustawienia FIXED (Stałe) i VARIABLE (Regulowane) zmieniają sposób reprodukcji dźwięku przez gniazda AUDIO OUT telewizora.

  • FIXED [Stałe]: Dźwięk jest stały na jednym poziomie. Naciskanie przycisków głośności na pilocie telewizora nie powoduje jego zmiany.
  • VARIABLE [Zmienne]: Głośność dźwięku nie jest stała i zmienia się pod wpływem naciskania przycisków głośności na pilocie telewizora.

  Jak wybrać ustawienie wyjścia dźwięku w modelach z platformą Android TV™:

  1. Naciśnij przycisk HOME na dostarczonym pilocie.
  2. Wybierz opcję Ikona Ustawienia Ustawienia.
  3. Wybierz opcję Dźwięk.
  4. Wybierz opcję Wyjście słuchawkowe/audio.
  5. Wybierz opcję Wyjście audio (stałe) lub Wyjście audio (regulowane).
  6. Wybierz opcję OK.

  • Przed zmienianiem ustawień odłącz słuchawki od gniazda AUDIO OUT.
  • Jeśli do wykonania poszczególnych czynności konieczne są informacje dotyczące konkretnego modelu urządzenia, należy je odszukać w instrukcji obsługi.