Identyfikator artykułu : 00168235 / Ostatnia modyfikacja : 28.08.2018

Jak zmieniać wejścia wideo w telewizorze Sony

    Na większości pilotów do telewizorów znajduje się przycisk Input, który umożliwia cykliczne przełączanie wejść. Aby przełączać wejścia wideo pilotem od telewizora, wykonaj następujące czynności:

    1. Sprawdź, czy telewizor oraz podłączone urządzenie są włączone.
    2. Naciskaj przycisk Input lub TV/VIDEO, aż na telewizorze pojawi się żądane wejście.
      UWAGA: Jeśli pewne wejścia wideo są niedostępne lub pomijane, przyczyną może być wybór ustawienia POMIŃ w menu Nazwa wideo lub Pokaż nazwy wideo. Aby wyświetlać pomijane wejścia wideo, zmień ustawienie POMIŃ dla tych wejść. Informacji, czy telewizor ma funkcję Nazwy wideo, należy szukać w jego danych technicznych.

      Poniższy obraz ma charakter przykładowy.

    UWAGA: 

    • W zależności od używanego pilota od telewizora należy nacisnąć przycisk TV FUNCTION lub przestawić przełącznik TV/VTR w położenie TV. 
    • Umiejscowienie przycisku Input na pilocie od posiadanego telewizora i nazwy wejść mogą być inne. 
    • Jeśli telewizor jest wyposażony w przycisk Input lub TV/VIDEO, wejścia wideo można zmieniać zgodnie z powyższym opisem.
    • Informacji dotyczących konkretnego modelu należy szukać w jego instrukcji obsługi.