Identyfikator artykułu : 00085674 / Ostatnia modyfikacja : 15.02.2024Drukowanie

Nie można usunąć numeru kanału, zegara lub informacji o sygnale wejściowym audio/wideo z ekranu telewizora.

    Informacje z ekranu można wyczyścić, naciskając przycisk informacji, jak pokazano poniżej. Nacisnąć kilkakrotnie, aż z ekranu znikną wszystkie ikony (w tym zegar).

    Obraz