Identyfikator artykułu : 00239631 / Ostatnia modyfikacja : 04.12.2020

Dekoder — HDMI

  Wykonywanie połączeń

  Diagram połączeń z dekoderem (HDMI)
  • Przewód antenowy (RF/koncentryczny) doprowadzający do dekodera sygnał cyfrowy i analogowy
  • Przewód HDMI®
  • Opcjonalnie — kompozytowy przewód wideo. Użyj tego połączenia, jeśli chcesz oglądać telegazetę.

  Ustawienia w telewizorze

  1. Po wykonaniu połączeń włącz telewizor i podłączony dekoder.
  2. Naciskając przycisk (wejścia), wybierz wejście, do którego podłączony jest dekoder.

  3. Wybierz w dekoderze żądany kanał. Zapoznaj z instrukcją obsługi dekodera.

  Rozwiązywanie problemów

  Zwracamy uwagę, że zamieszczony tu ogólny opis rozwiązywania problemów dotyczy tylko najnowszych modeli telewizorów Sony. Informacji o rozwiązywaniu problemów z konkretnym modelem należy szukać w instrukcji i-Manual lub instrukcji obsługi.

  Problemy z wyświetlaniem/obrazem.
  • Sprawdź poprawność połączeń i ustawienia wejść w dekoderze.
  • Porównaj obraz z dekodera z obrazem z telewizora lub innego źródła.
   Jeśli na przykład gniazdo TV OUT dekodera jest połączone z wejściem RF IN telewizora za pomocą przewodu antenowego, przełącz wejście na TV i porównaj obrazy. Jeśli obraz z telewizora jest prawidłowy, problem ma związek z dekoderem. W takim przypadku należy skontaktować się z dostawcą usługi obsługiwanej przez dekoder.
   W celu wykonania porównania możesz także odtworzyć film z innego urządzenia źródłowego (np. odtwarzacza Blu-ray lub DVD).
  Pewne kanały są puste.
  • W kanale nadawany jest kodowany/płatny program. Wykup odpowiedni abonament.
  • Kanał służy tylko do transmisji danych (bez obrazu i dźwięku).
  • Skontaktuj się z nadawcą w sprawie szczegółów transmisji.
  Nie można oglądać kanałów cyfrowych.
  • Skontaktuj się z lokalnym instalatorem i dowiedz się, czy w Twoim regionie nadawane są programy cyfrowe.
  • Zastąp antenę modelem o większym uzysku.
  Pewne kanały nie są programowane.
  • Spróbuj zaprogramować kanały ręcznie. Odpowiednie ustawienia znajdziesz w menu Ręczne ustawienie programów. (Dostępność menu Ręczne ustawienie programów i jego zawartość zależą od regionu/kraju/sytuacji.)