Identyfikator artykułu : 00124744 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Brak na telewizorze obrazu ze stereofonicznego zestawu audio-wideo.

  WAŻNE:

  • Zamieszczone poniżej rozwiązania dotyczą problemów przy łączeniu telewizora z urządzeniem audiowizualnym przy użyciu przewodu analogowego (kompozytowego lub komponentowego). Jeśli do połączenia używany jest przewód HDMI, w przypadku braku obrazu na telewizorze należy zapoznać się z następującym artykułem: Kiedy używane jest łącze HDMI, nie pojawia się obraz.
  • Upewnij się, że w telewizorze jest zainstalowana najnowsza wersja oprogramowania systemowego (firmware). Niektóre modele telewizorów LCD pozwalają na wykonanie aktualizacji oprogramowania systemowego.
  • Jeśli do wykonania jakiejś czynności konieczne są informacje dotyczące konkretnego modelu urządzenia, należy je odszukać w instrukcji obsługi produktu.

  UWAGA: Szczegółowe informacje o sposobie podłączania urządzenia audiowizualnego wyposażonego w określony zestaw gniazd można znaleźć w Instrukcji łączenia.

  1. Sprawdź, czy w telewizorze wybrane jest wejście odpowiadające podłączonemu urządzeniu.
   Sprawdź, czy telewizor i podłączone urządzenie AV (na przykład odtwarzacz Blu-ray) są włączone. Naciśnij przycisk wyboru wejścia na pilocie telewizora i wybierz wejście właściwe dla podłączonego urządzenia. Sprawdź, czy na telewizorze pojawia się obraz.

   Przykład: Urządzenie AV jest podłączone do kompozytowego wejścia wideo telewizora.→ Naciskając przycisk wyboru wejścia na pilocie telewizora, wybierz wejście Video.

   Obraz
  2. Sprawdź, czy przewód jest starannie podłączony do telewizora i urządzenia.
   Przyczyną niewłaściwego odtwarzania dźwięku/obrazu przez telewizor może być obluzowanie się przewodu podłączonego do gniazda urządzenia lub telewizora. Sprawdź, czy przewód jest starannie podłączony do telewizora i urządzenia.
  3. Jeśli używany jest przewód kompozytowy (cinch), wykonaj następujące czynności:

   Jeśli urządzenie wejściowe wideo jest podłączone do telewizora za pośrednictwem zestawu audio (zestawu kina domowego, wzmacniacza itp.), sprawdź, czy sposób doprowadzenia sygnału do zestawu muzycznego jest właściwy dla podłączonego urządzenia wideo.

   Obraz

   [1]:Urządzenie wyjściowe wideo (przykład: odtwarzacz BD/DVD)
   [2]: Zestaw muzyczny (przykład: wzmacniacz wielokanałowy)
   [3]: Telewizor

   UWAGA:
   • Pokazany powyżej sposób doprowadzenia sygnału (Video) z powyższego zestawu muzycznego ma charakter przykładowy. Wybierz sposób doprowadzenia sygnału wejściowego dostosowany do danych technicznych urządzenia.
   • Jeśli obraz na ekranie telewizora nie pojawia się pomimo wybrania właściwego sposobu doprowadzenia sygnału, należy spróbować wykonać połączenie metodą [A], o ile dostępny jest dodatkowy przewód.
    Używając przewodu wideo, połącz urządzenie wyjściowe wideo bezpośrednio do telewizora (nie przez zestaw muzyczny). Następnie sprawdź, czy na ekranie telewizora pojawia się obraz.

    Obraz
    [A]:Przewód połączeniowy wideo
    [B]:Przewód połączeniowy audio
    [1]: Urządzenie wyjściowe wideo (przykład: odtwarzacz BD/DVD)
    [2]: Zestaw muzyczny (przykład: wzmacniacz wielokanałowy)
    [3]: Telewizor


  4. Jeśli dysponujesz zapasowym przewodem, zastąp nim obecny przewód i sprawdź, czy poprawi to sytuację.
   Sprawdź, czy przyczyną tego problemu jest przewód połączeniowy. Jeśli dysponujesz zapasowym przewodem, zastąp nim obecny przewód i sprawdź, czy poprawi to sytuację.
  5. Użyj do połączenia innego gniazda wejściowego telewizora.
   Sprawdź, czy przyczyną tego problemu jest gniazdo wejściowe telewizora.
   Postępuj zgodnie z poniższą procedurą.

   1. Podłącz przewód do innego gniazda wejściowego telewizora.
    Przykład: Przewód jest obecnie podłączony do gniazda wejścia komponentowego 1. → Podłącz przewód do gniazda wejścia komponentowego 2.
   2. Naciśnij przycisk wyboru wejścia na pilocie telewizora i wybierz wejście właściwe dla gniazda wejściowego użytego w czynności 1. Sprawdź, czy na telewizorze pojawia się obraz.
  6. Podłącz do telewizora inne urządzenie A/V.
   Sprawdź, czy przyczyną tego problemu jest podłączone urządzenie A/V.
   Jeśli dysponujesz innym urządzeniem A/V, podłącz je do tego samego wejścia telewizora, do którego podłączone było pierwsze z urządzeń. Sprawdź, czy na telewizorze pojawia się obraz.

  7. Zresetuj wszystkie urządzenia, odłączając od nich przewody zasilające i podłączając je z powrotem.
   Jeżeli przyczyną problemu są czynniki zewnętrzne, takie jak serwis sieciowy czy podłączone urządzenia, zresetowanie urządzeń może poprawić sytuację.
   Zresetuj urządzenia i zaktualizuj oprogramowanie. Aby zresetować urządzenia, wykonaj poniższe czynności.
   1. Wyłącz podłączone urządzenie i telewizor.
   2. Odłącz przewody zasilające urządzenie i telewizor.
   3. Pozostaw podłączone urządzenie i telewizor bez zasilania na 30 sekund.
    Z powrotem włącz przewody zasilające urządzenie i telewizor do gniazdka sieci energetycznej.
   4. Włącz podłączone urządzenie i telewizor.
  8. Przywróć ustawienia fabryczne.
   Jeżeli nadal nie ma obrazu,  przywróć fabryczne ustawienia telewizora.
   W przypadku telewizora z platformą Android TV zapoznaj się z następującym artykułem:  Jak przywrócić ustawienia fabryczne telewizora z platformą Android TV.

  WAŻNE:

  • Jeśli amplituner wielokanałowy ma funkcję konwersji sygnału, przy korzystaniu z więcej niż jednego rodzaju połączenia może być wymagane uaktywnienie jej w menu. Informacje na temat występowania takiej funkcji w amplitunerze audio-wideo można znaleźć w dostarczonej z nim instrukcji obsługi.
  • Jeśli amplituner audio-wideo nie umożliwia konwersji sygnałów, upewnij się, że rodzaj przewodu wideo użytego do podłączenia źródła (odtwarzacza DVD, dekodera telewizji kablowej itp.) do amplitunera audio-wideo jest identyczny z rodzajem przewodu wideo łączącego amplituner audio-wideo i telewizor.
  • Kompozytowy sygnał wideo lub sygnał S-Video przetworzony na sygnał komponentowy lub HDMI może nie być wyświetlany ze względu na zakodowane w nim informacje służące do ochrony praw autorskich.

  Wykonanie powyższych czynności powinno rozwiązać problem. Jeśli pomimo wykonania wszystkich czynności problem pozostanie nierozwiązany, może być konieczna naprawa w serwisie.