Identyfikator artykułu : 00239033 / Ostatnia modyfikacja : 04.12.2020

Kino domowe: sygnał kompozytowy z przewodem przejścia 4-stykowy miniwtyk — cinch

  Przed podłączaniem

  Amplituner wielokanałowy jest typowym elementem zestawu kina domowego. Jego podstawowym zadaniem jest odbiór i wzmacnianie sygnału audio, jak również przesyłanie do telewizora sygnałów wideo z innych urządzeń A/V.

  Wykonywanie połączeń

  Przewód przejścia miniwtyk audio — cinch + przewód przejścia 4-stykowy miniwtyk — cinch
  Diagram połączeń w zestawie kina domowego (przewód przejścia miniwtyk audio — cinch + przewód przejścia 4-stykowy miniwtyk — cinch)
  • Przewód antenowy
  • Przewód przejścia miniwtyk audio — cinch (opcjonalny)
  • Przewód przejścia 4-stykowy miniwtyk — cinch
  • Kompozytowy przewód audio/wideo
  Przewód przejścia 4-stykowy miniwtyk — cinch + optyczny przewód audio
  Diagram połączeń w zestawie kina domowego (przewód przejścia 4-stykowy miniwtyk — cinch + optyczny przewód audio)
  • Przewód antenowy
  • Przewód audio (opcjonalny) — optyczny przewód audio
  • Przewód przejścia 4-stykowy miniwtyk — cinch
  • Kompozytowy przewód audio/wideo

  Ustawienia w telewizorze

  1. Po wykonaniu połączeń włącz telewizor i zestaw kina domowego.
  2. Naciskając przycisk (wejścia), wybierz wejście, do którego podłączony jest zestaw kina domowego.

  3. Aby wybrać ustawienia audio, naciśnij przycisk HOME na pilocie, po czym wybierz kolejno opcje
    Ustawienia DźwiękGłośnikSystem audio.
  4. Podłączony zestaw muzyczny automatycznie się włączy. Do regulacji głośności możesz używać pilota telewizora.
   Jeśli podłączone urządzenie ma funkcję BRAVIA Sync, możesz je obsługiwać pilotem od telewizora.
   W przypadku połączenia kompozytowego ARC z optycznym przewodem audio, trzeba dostosować ustawienia Cyfrowe wyjście audio do używanego zestawu muzycznego:
   • Wybierz kolejno opcje  Ustawienia DźwiękCyfrowe wyjście audio.
   • Wybierz ustawienie Automat. lub PCM. (Ustawienie Automat. należy wybrać, gdy urządzenie podłączone do gniazda DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) jest zgodne z systemem Dolby Digital. W przeciwnym razie należy wybrać ustawienie PCM).

  Rozwiązywanie problemów

  Zwracamy uwagę, że zamieszczony tu opis rozwiązywania problemów dotyczy tylko najnowszych modeli telewizorów Sony. Informacji o rozwiązywaniu problemów z konkretnym modelem należy szukać w instrukcji i-Manual lub instrukcji obsługi.
  Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, prosimy o kontakt z Sony.

  Brak obrazu na telewizorze połączonym z zestawem kina domowego przewodem kompozytowym.

  Niektóre telewizory z 2014 r. (seria KDL-xxWxxxB) mają funkcję Diagnozowanie problemów, która może pomóc w wykryciu problemu z podłączonym urządzeniem: Naciśnij przycisk HOME na pilocie i wybierz kolejno opcje → PomocPomoc techniczna → Diagnozowanie problemów: Objawy dotyczące zewnętrznych urządzeń.

  Zapoznaj się z poniższymi instrukcjami i wykonaj odpowiednie czynności kontrolne:

  • Czy przewód kompozytowy jest prawidłowo podłączony?
  • Czy w telewizorze wybrane jest wejście kompozytowe?
  • Jeśli przez pomyłkę wybrana została rozdzielczość nieobsługiwana przez telewizor, można przywrócić jej fabryczne ustawienie. W takim przypadku na co najmniej 10 sekund naciśnij przycisk STOP na odtwarzaczu, aby przełączyć wyjście wideo na najniższą rozdzielczość.
  Brak dźwięku lub cichy dźwięk po podłączeniu do zestawu muzycznego
  • Upewnij się, że połączenia są wykonane prawidłowo i że telewizor i zestaw kina domowego są włączone.
  • Upewnij się, że wybrane są prawidłowe ustawienia wejścia, zarówno w telewizorze (patrz „Ustawienia w telewizorze” powyżej), jak i zestawie kina domowego.
  • Wybierz następujące ustawienia w grupie  Ustawienia Dźwięk:
   • Głośnik: System audio.
   • Wyjście słuchawkowe/audio: Wyjście audio.
   • Wyjście audio: Stały poziom.
  • Jeśli nadal nie ma dźwięku, nieznacznie zwiększ głośność w telewizorze.
  • Jeśli nadal nie ma dźwięku, nieznacznie zwiększ głośność w zestawie kina domowego.
  • Jeśli przy wybranym kanale analogowym (RF) obraz jest wyświetlany prawidłowo, zmień system transmisji w telewizorze. Naciśnij przycisk HOME, po czym kolejno wybierz opcje  Ustawienia Konfiguracja sygnału analogowegoRęczne ustawienie programówSystem telewizyjny. (Dostępność opcji Ręczne ustawienie programów i nazwa tej opcji zależą od regionu/kraju/sytuacji.)