Identyfikator artykułu : 00239006 / Ostatnia modyfikacja : 04.12.2020

Kino domowe - HDMI

  Przed podłączaniem

  Amplituner wielokanałowy jest typowym elementem zestawu kina domowego. Jego podstawowym zadaniem jest odbiór i wzmacnianie sygnału audio, jak również przesyłanie do telewizora sygnałów wideo z innych urządzeń A/V.

  Wykonywanie połączeń

  Przewód HDMI®
  Diagram połączeń w zestawie kina domowego (HDMI)
  • Przewód antenowy
  • Przewód HDMI z ARC (zwrotnym kanałem audio)

  Jeśli zestaw kina domowego, telewizor i przewód HDMI obsługują ARC, to telewizor może przesyłać dźwięk do zestawu kina domowego. Jeśli podłączasz telewizor bezpośrednio do anteny/telewizji kablowej (bez dekodera), ARC pozwoli Ci słuchać dźwięku z telewizora przez głośniki zestawu kina domowego.

  Jeśli używasz dekodera, konieczna będzie reprodukcja dźwięku z dekodera do zestawu kina domowego.

  Jeśli podłączasz cyfrowy zestaw muzyczny zgodny z systemem BRAVIA Sync i wyposażony w technologię zwrotnego kanału audio (ARC), odszukaj gniazdo HDMI z oznaczeniem „ARC” (HDMI IN 1 lub HDMI IN 2, zależnie od modelu, regionu i kraju) i podłącz przewód HDMI do tego gniazda. Jeśli natomiast zestaw nie ma systemu BRAVIA Sync lub technologii ARC, konieczne jest dodatkowe połączenie audio przez gniazdo DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).

  Jeśli podłączasz zestaw bez funkcji Control for HDMI lub technologii ARC, konieczne jest dodatkowe połączenie audio:

  HDMI + optyczny przewód audio
  Diagram połączeń w zestawie kina domowego (HDMI z optycznym przewodem audio)
  • Przewód antenowy
  • Przewód audio (opcjonalny) — optyczny przewód audio
  • Przewód HDMI®
  HDMI + przewód przejścia miniwtyk audio — cinch
  Diagram połączeń w zestawie kina domowego (HDMI z przewodem przejścia miniwtyk audio — cinch)
  • Przewód antenowy
  • Przewód audio (opcjonalny) — przewód przejścia miniwtyk audio — cinch / kompozytowy audio
  • Przewód HDMI®

  Przy tym połączeniu przesyłany jest analogowy sygnał audio, więc jakość jest niższa niż przy użyciu optycznego przewodu audio.

  Ustawienia w telewizorze

  1. Po wykonaniu połączeń włącz telewizor i zestaw kina domowego.
  2. Naciskając przycisk (wejścia), wybierz wejście, do którego podłączony jest zestaw kina domowego.

  3. Aby wybrać ustawienia audio, naciśnij przycisk HOME na pilocie, po czym wybierz kolejno opcje
    Ustawienia DźwiękGłośnikSystem audio.
  4. Podłączony zestaw muzyczny automatycznie się włączy. Do regulacji głośności możesz używać pilota telewizora.
   Jeśli podłączone urządzenie ma funkcję BRAVIA Sync, możesz je obsługiwać pilotem od telewizora.
   W przypadku połączenia HDMI ARC z optycznym przewodem audio trzeba dostosować ustawienia Cyfrowe wyjście audio do używanego zestawu muzycznego:
   • Wybierz kolejno opcje  Ustawienia DźwiękCyfrowe wyjście audio.
   • Wybierz ustawienie Automat. lub PCM. (Ustawienie Automat. należy wybrać, gdy urządzenie podłączone do gniazda DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) jest zgodne z systemem Dolby Digital. W przeciwnym razie należy wybrać ustawienie PCM).

  Rozwiązywanie problemów

  Zwracamy uwagę, że zamieszczony tu opis dotyczy tylko podstawowych problemów i najnowszych modeli telewizorów Sony. Informacji o rozwiązywaniu problemów z konkretnym modelem należy szukać w instrukcji i-Manual lub instrukcji obsługi.
  Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, prosimy o kontakt z Sony.

  Brak obrazu na telewizorze połączonym z zestawem kina domowego przez łącze HDMI.

  Niektóre telewizory z 2014 r. (seria KDL-xxWxxxB) mają funkcję Diagnozowanie problemów, która może pomóc w wykryciu problemu z podłączonym urządzeniem: Naciśnij przycisk HOME na pilocie i wybierz kolejno opcje → PomocPomoc techniczna → Diagnozowanie problemów: Objawy dotyczące zewnętrznych urządzeń.

  Zapoznaj się z poniższymi instrukcjami i wykonaj odpowiednie czynności kontrolne:

  • Czy przewód HDMI jest prawidłowo podłączony?
  • Czy w telewizorze wybrane jest właściwe wejście HDMI?
  • Jeśli przez pomyłkę wybrana została rozdzielczość nieobsługiwana przez telewizor, można przywrócić jej fabryczne ustawienie. W takim przypadku na co najmniej 10 sekund naciśnij przycisk STOP na odtwarzaczu, aby przełączyć wyjście wideo na najniższą rozdzielczość.
  Brak dźwięku lub cichy dźwięk po podłączeniu do zestawu muzycznego
  • Upewnij się, że połączenia są wykonane prawidłowo i że telewizor i zestaw kina domowego są włączone.
  • Upewnij się, że wybrane są prawidłowe ustawienia wejścia, zarówno w telewizorze (patrz „Ustawienia w telewizorze” powyżej), jak i zestawie kina domowego.
  • Wybierz następujące ustawienia w grupie  Ustawienia Dźwięk:
   • Głośnik: System audio.
   • Wyjście słuchawkowe/audio: Wyjście audio.
   • Wyjście audio: Stały poziom.
  • Jeśli nadal nie ma dźwięku, nieznacznie zwiększ głośność w telewizorze.
  • Jeśli nadal nie ma dźwięku, nieznacznie zwiększ głośność w zestawie kina domowego.
  • Jeśli przy wybranym kanale analogowym (RF) obraz jest wyświetlany prawidłowo, zmień system transmisji w telewizorze. Naciśnij przycisk HOME, po czym kolejno wybierz opcje  Ustawienia Konfiguracja sygnału analogowegoRęczne ustawienie programówSystem telewizyjny. (Dostępność opcji Ręczne ustawienie programów i nazwa tej opcji zależą od regionu/kraju/sytuacji.)

  Powiązane tematy