Identyfikator artykułu : 00168604 / Ostatnia modyfikacja : 18.05.2017Drukowanie

Jak uzyskać z komputera informację o adresie IP, masce podsieci, bramie domyślnej lub podstawowym serwerze DNS (Windows XP)?

    Aby uzyskać z komputera informacje o aktualnej konfiguracji łącza IP, wykonaj poniższe czynności.

    1. Kliknij przycisk Start, a następnie opcję Uruchom.
    2. W oknie Uruchom wpisz cmd i naciśnij klawisz Enter.
    3. W oknie Wiersz polecenia wpisz IPCONFIG i naciśnij klawisz Enter.
    4. Wyświetlone zostaną obecny Adres IP, Maska podsieci, Brama domyślnaPodstawowy serwer DNS i dodatkowe informacje o konfiguracji.