Identyfikator artykułu : 00256767 / Ostatnia modyfikacja : 23.04.2021Drukowanie

Pilot telewizora przestał działać po aktualizacji oprogramowania telewizora

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Problem ten może wystąpić, gdy włączona jest funkcja Zamiana usług. Aby rozwiązać ten problem, wykonaj poniższe czynności.

  1. Odłącz od telewizora wszystkie przewody (oprócz przewodu zasilającego) i urządzenia.
  2. Odłącz i z powrotem podłącz przewód zasilający.
  3. Wyłącz funkcję Zamiana usług.
   1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
   2. Wybierz opcję Ustawienia.
   3. Wybierz opcję Ustawienia systemowe.
   4. Wybierz opcję Ustawienia kanałów.
   5. Wybierz opcję Ustawienia cyfrowe.
   6. Wybierz opcję Technical setup (Ustawienia techniczne).
   7. Wybierz opcję Zamiana usług i zmień jej ustawienie na Wył.

  UWAGA: jeśli z jakiegoś powodu nie możesz zmienić ustawienia Zamiana usług na Wył., przywróć ustawienia fabryczne.