Identyfikator artykułu : 00184748 / Ostatnia modyfikacja : 27.04.2022Drukowanie

(Połączenie przewodowe) Diagnostyka połączenia zwraca wynik OK, OK, Niepowodzenie

  Po wykonaniu diagnostyki sieci telewizor może nie łączyć się z Internetem, a diagnostyka sieci może zwracać następujące wyniki:

  • Połączenie fizyczne: OK
  • Dostęp lokalny: OK
  • Dostęp do Internetu: Niepowodzenie

  Telewizor może być podłączony do sieci lokalnej, ale nie do Internetu.

  wired_ok_ok_ng

  Wykonaj poniższą procedurę, aby rozwiązać problem:

  WAŻNE:

  • Połączenie telefoniczne z Internetem nie jest obsługiwane.
  • Połączenie za pośrednictwem serwera proxy nie jest obsługiwane.
  • Sieci, które wymagają zalogowania się w celu uwierzytelnienia, takie jak wirtualna sieć prywatna (VPN) lub połączenie PPPoE, nie są obsługiwane.
  • W razie potrzeby wyłączenia zapory routera należy skontaktować się z jego producentem.
  1. Zweryfikuj działanie łącza. W tym celu odłącz przewód sieci Ethernet od telewizora i spróbuj połączyć się z Internetem z komputera lub podobnego urządzenia.
  2. Zresetuj wszystkie urządzenia sieciowe, takie jak modem kablowy lub router. W tym celu wyłącz je i na 2 minuty odłącz od nich zasilanie.
  3. Podłącz przewody zasilające modemu i routera.
  4. Podłącz przewód zasilający telewizora i włącz zasilanie.

  Wykonaj diagnostykę połączenia.

  1. Naciśnij przycisk Home na pilocie telewizora.
  2. Wybierz opcję Ustawienia w prawym górnym rogu ekranu telewizora.
  3. Wybierz opcję Sieć.
  4. Wybierz opcję Konfiguracja sieci.
  5. Wybierz opcję Ustawienia sieci przewodowej i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

  Telewizory Sony z platformą Android TV:

  1. Naciśnij przycisk Home na dostarczonym pilocie.
  2. Wybierz opcję Ustawienia.
  3. W kategorii Sieć i akcesoria wybierz opcję Sieć.
  4. Wybierz opcję Konfiguracja sieci.
  5. Wybierz opcję Podstawowy.
  6. Wybierz opcję Przewodowy LAN i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

  Jeśli pojawiają się inne wyniki diagnostyki, wypróbuj indywidualne rozwiązanie: