Identyfikator artykułu : 00162506 / Ostatnia modyfikacja : 13.02.2022

Pilot od telewizora działa niewłaściwe lub w ogóle nie reaguje

  WAŻNE: W przypadku korzystania z tunera / przystawki STB (Set-top box) innego producenta przełączanie kanałów może wymagać użycia dostarczanego w zestawie pilota innego producenta. Oryginalny pilot Sony nie będzie działał.

  UWAGA: Pewnych przycisków nie można użyć bezpośrednio po ponownym uruchomieniu urządzenia. W takim przypadku należy odczekać kilka minut i ponowić próbę.
  W przypadku telewizora z platformą Android TV należy zapoznać się z następującym artykułem:
  Dlaczego po ponownym uruchomieniu telewizor z platformą Android TV nie reaguje na naciskanie pewnych przycisków na pilocie?


  Górna wskazówka - nasze szybkie i zalecane rozwiązanie

  Przed przystąpieniem do któregokolwiek z poniższych etapów rozwiązywania problemów zalecamy wyjęcie baterii z pilota na około 1 minutę. Następnie ponownie włóż baterie zgodnie z biegunowością (-/+).

  Jeśli problem będzie się powtarzał, radzimy przejść przez każdą sekcję artykułu, korzystając z naszego kompletnego przewodnika rozwiązywania problemów.
   

  Nasz kompletny przewodnik rozwiązywania problemów

  Ten artykuł jest podzielony na kilka wymienionych poniżej sekcji. Najpierw należy sprawdzić, czy problem związany jest z telewizorem, czy z pilotem. Jeśli problem jest związany z pilotem, odpowiednie wskazówki będą zamieszczone w sekcji dotyczącej określonego pilota. Sprawdzanie należy zacząć od Sekcji A.  Sekcja A:
  Sprawdzenie, czy telewizor działa

  1. Sprawdź, czy można używać przycisków na telewizorze.
   UWAGA: Rozmieszczenie przycisków zależy od modelu telewizora.
   Sprawdź boki, tył, przód i górę telewizora.
    Obraz
  2. Sprawdź, czy pali się lampka (lampka zasilania/czuwania) z przodu / u dołu telewizora.
   UWAGA: Nazwa, umiejscowienie i kształt lampki zależą od modelu telewizora. Lampka na diagramie z prawej strony ma charakter przykładowy. Obraz
   • Jeśli lampka pali się lub miga na czerwono, przejdź do czynności 3.
   • Jeśli lampka nie pali się, sprawdź, czy nie odłączył się albo nie obluzował przewód zasilający lub zasilacz sieciowy.
    Jeśli nie występuje problem z powyższym podłączeniem, przejdź do czynności 3.
     
  3. Zresetuj telewizor przez odłączenie zasilania.
   Jeżeli problem ma zewnętrzną przyczynę, taką jak serwis sieciowy, transmisja danych lub podłączone urządzenie, sytuację może poprawić zresetowanie telewizora.
  4. Odłącz zewnętrzne urządzenia w celu sprawdzenia, czy nie wpływają one na działanie.
   Odłącz od telewizora podłączone urządzenia (zewnętrzny dysk twardy USB, urządzenie z łączem HDMI itp.) oraz przewody.
   UWAGA:
   • Nie należy odłączać przewodu zasilającego telewizor.
   • W przypadku skomplikowanych połączeń należy przed rozłączaniem zanotować sposób wykonania połączeń. Ułatwi to ich przywrócenie.
   • Jeśli lampka na telewizorze miga, gdy podłączone jest konkretne urządzenie, może to świadczyć o problemie z podłączonym urządzeniem.

  Jeśli po przeprowadzeniu powyższych kontroli nie jest możliwa obsługa, może być konieczna naprawa.
   


  Sekcja B:
  Sprawdzanie elementów dotyczących pilota (wspólna)

  UWAGA: Każda z tych czynności stanowi potencjalne rozwiązanie i dlatego po wykonaniu każdej z nich należy sprawdzić działanie pilota.

  1. Sprawdź, czy nie jest zablokowany (wciśnięty na stałe) jeden z przycisków na pilocie.
  2. Zresetuj pilot.
   Pilot może przez pewien czas nie działać ze względu na słaby styk baterii lub obecność ładunków statycznych.
   1. Wyjmij baterie z pilota (przez około 1 minutę).
    UWAGA:
    • Sposób otwierania komory na baterie zależy od modelu pilota. Poniżej przedstawiono najczęściej spotykane sposoby otwierania komory na baterie.
    • Ilustracje przedstawiają tył pilota.

     Obraz
      
   2. Na trzy sekundy naciśnij przycisk zasilania na pilocie.
   3. Zainstaluj baterie w pilocie.
  3. Wyczyść styki w pilocie.
   Styki baterii w pilocie mogą być brudne. Zdejmij pokrywę komory na baterie i poobracaj kciukiem baterie, nie wyjmując ich z pilota. Jeżeli obracanie baterii przywróci działanie pilota, wyjmij baterie i wyczyść styki w pilocie małą ilością roztworu płynu do czyszczenia głowic magnetofonowych oraz bawełnianą watką lub miękką ściereczką. Następnie z powrotem włóż baterie do pilota.
  4. Wymień baterie na nowe.
   UWAGA:
   • Włóż baterię, dopasowując ją do oznaczeń biegunów + i –.
   • Jako pierwszą włóż stronę – baterii, jak pokazano na ilustracji.
   • Nie łącz nowych baterii z używanymi ani nie używaj baterii różnych rodzajów.
   • Nie używaj akumulatorów.
    Obraz
  5. Zresetuj telewizor przez odłączenie zasilania.
   Jeżeli problem ma zewnętrzną przyczynę, taką jak serwis sieciowy, transmisja danych lub podłączone urządzenie, sytuację może poprawić zresetowanie telewizora.
  6. Odłącz zewnętrzne urządzenia w celu sprawdzenia, czy nie wpływają one na działanie.
   Odłącz od telewizora podłączone urządzenia (zewnętrzny dysk twardy USB, urządzenie z łączem HDMI itp.) oraz przewody.
   UWAGA:
   • Nie należy odłączać przewodu zasilającego telewizor.
   • W przypadku skomplikowanych połączeń należy przed rozłączaniem zanotować sposób wykonania połączeń. Ułatwi to ich przywrócenie.
   • Jeśli lampka na telewizorze miga, gdy podłączone jest konkretne urządzenie, może to świadczyć o problemie z podłączonym urządzeniem.

  Jeśli wykonane dotąd czynności nie przyniosły poprawy sytuacji, przejdź do Sekcji C.


   


  Sekcja C:
  Wybór typu pilota (wspólna)

  Sprawdź typ pilota, w którym występuje usterka.
  UWAGA: Kształt pilota zależy od modelu. Poniżej zamieszczono zdjęcia typowych pilotów na podczerwień / bezprzewodowych.

   Pilot na podczerwień

   Pilot bezprzewodowy

   Pilot do telewizorów z platformą Android TV wprowadzonych na rynek w 2016 r.

      Obraz    

  [A]: Znak IR (podczerwień)
   Obraz 

   Obraz 

  [B]: Przycisk wyszukiwania głosowego

   Pilot z oznaczeniem Obraz (IR) wykorzystuje transmisję w podczerwieni.
  Jeśli używasz pilota na podczerwień, przejdź do Sekcji D.

   Pilot, na którym nie ma oznaczenia Obraz (IR), wykorzystuje łączność bezprzewodową.
  Jeśli używasz pilota bezprzewodowego, przejdź do Sekcji E.

  UWAGA: Jeżeli na pilocie do telewizora z platformą Android TV nie działa tylko przycisk wyszukiwania głosowego Obraz, zapoznaj się z artykułem W pilocie nie działają komendy głosowe.

   Piloty do telewizorów z platformą Android TV wprowadzonych na rynek w 2016 r. nie mają oznaczenia Obraz (IR), ale są to piloty na podczerwień.
  Jeśli używasz pilota tego rodzaju, przejdź do Sekcji D.

  UWAGA: Jeżeli na pilocie do telewizora z platformą Android TV nie działa tylko przycisk wyszukiwania głosowego Obraz, zapoznaj się z artykułem W pilocie nie działają komendy głosowe.

   

   


   

   

  Sekcja D:
  Sprawdzanie elementów dotyczących pilota na podczerwień

  Obraz  Przeprowadź poniższe kontrole.

  UWAGA: Każda z tych czynności stanowi potencjalne rozwiązanie i dlatego po wykonaniu każdej z nich należy sprawdzić działanie pilota.

   

  1. Sprawdź, gdzie znajduje się czujnik sygnałów z pilota (IR). Następnie zwróć uwagę na wypunktowane poniżej kwestie.
   1. Kieruj pilot prosto w stronę czujnika w urządzeniu.

    UWAGA: Położenie czujnika IR zależy od modelu telewizora. Może się on znajdować z lewej strony u dołu, pośrodku i z prawej strony ekranu telewizora. Jeżeli na urządzeniu umieszczony jest symbol Obraz (IR), czujnik IR znajduje się obok tego symbolu. Szczegółowych informacji należy szukać w instrukcji obsługi produktu. Obraz
   2. Usuń wszelkie ewentualne przeszkody na drodze sygnału z pilota do urządzenia.
    • Upewnij się, że znajdujący się na produkcie odbiornik/czujnik sygnałów z pilota nie jest zasłonięty przez rośliny, elementy wystroju wnętrza itp.
    • Jeżeli używasz głośnika w formie listwy, upewnij się, że nie zasłania on czujnika IR na telewizorze.
    • Sygnał IR może nie docierać do telewizora z powodu takich czynników, jak obudowy ze szkła oraz włączone świetlówki i lampy halogenowe.
    • Znane są przypadki zakłócania częstotliwości, na których działa pilot, przez żarówki energooszczędne. Spróbuj zwiększyć odległość między produktem a takimi źródłami światła.
   3. Upewnij się, że czujnik IR nie jest oświetlony przez intensywne źródło światła, w tym światło słoneczne.
    Światło tego rodzaju może zakłócać sygnał podczerwony, zwłaszcza jeśli jest skierowane bezpośrednio na czujnik IR telewizora.
  2. Sprawdź, czy pilot wysyła sygnał w podczerwieni .
   Aby sprawdzić, czy pilot na podczerwień działa normalnie, można popatrzeć na jego nadajnik przez aparat telefonu komórkowego lub aparat cyfrowy.
  3. Jeżeli dostępne jest ustawienie Czujnik światła, zmień je na Wył. i sprawdź, czy pomoże to w rozwiązaniu problemu.

   UWAGA: Poniższa procedura ma charakter przykładowy.

   1. Naciśnij przycisk HOME (MENU) na telewizorze.
   2. Przyciskiem ze strzałką w górę lub ze strzałką w dół wybierz opcję Preferences (Preferencje).
   3. Naciśnij przycisk INPUT (Wejście).
   4. Naciskając przycisk ze strzałką w górę lub ze strzałką w dół, wybierz opcję ECO.
   5. Naciśnij przycisk INPUT (Wejście).
   6. Przyciskiem ze strzałką w górę lub ze strzałką w dół wybierz opcję Light Sensor (Czujnik światła).
   7. Naciśnij przycisk INPUT (Wejście).
   8. Naciskając przycisk ze strzałką w górę lub ze strzałką w dół, wybierz opcję OFF (Wył.).
   9. Naciśnij przycisk INPUT (Wejście).
  4. Zaktualizuj oprogramowanie telewizora do najnowszej wersji .
   Aktualizacja oprogramowanie do najnowszej wersji może przynieść poprawę sytuacji.
   UWAGA:
   • Do obsługi użyj przycisków na telewizorze lub innym pilocie.
   • Pobieranie i aktualizacja są procesami wymagającymi znacznej ilości czasu.

  Wykonanie powyższych czynności powinno rozwiązać problem. Jeśli pomimo wykonania wszystkich tych czynności problem pozostanie nierozwiązany, konieczna może być naprawa w serwisie lub wymiana pilota.

   


  Sekcja E:
  Sprawdzanie elementów dotyczących pilota bezprzewodowego

  WAŻNE: Jeżeli problem dotyczy pilota z panelem dotykowym od telewizora z platformą Android TV, zapoznaj się z artykułem  Rozwiązywanie problemów z pilotem z panelem dotykowym .

   

   Obraz  Przeprowadź poniższe kontrole.

  UWAGA: Każda z tych czynności stanowi potencjalne rozwiązanie i dlatego po wykonaniu każdej z nich należy sprawdzić działanie pilota.

  [A]: Pilot z panelem dotykowym
  [B]: Pilot z funkcją łączenia jednym dotknięciem

   

  1. Zarejestruj / powtórnie zarejestruj pilot bezprzewodowy.
   Pilota bezprzewodowego można używać tylko po zarejestrowaniu go w telewizorze BRAVIA. Zarejestruj / powtórnie zarejestruj pilot bezprzewodowy, używając do tego przycisków na telewizorze BRAVIA lub pilocie na podczerwień. Nawet jeśli pilot został już zarejestrowany, do rozwiązania problemu może przyczynić się jego ponowna rejestracja.
   Sposób rejestracji jest opisany w poniższych artykułach.
  2. Jeżeli w pobliżu telewizora lub pilota zainstalowane jest urządzenie wykorzystujące częstotliwości radiowe, zmień miejsce jego instalacji itp., aby sprawdzić, czy nie zakłóca ono działania pilota. Na fale radiowe z pilota bezprzewodowego mogą oddziaływać takie urządzenia, jak bezprzewodowy punkt dostępu (router bezprzewodowy), słuchawki bezprzewodowe z łączem radiowym, urządzenie mobilne, kuchenka mikrofalowa, telefon bezprzewodowy itp.

   Obraz
    
  3. Jeżeli w pobliżu tyłu telewizora zamontowany jest stary rozdzielacz antenowy, tymczasowo go zdejmij i sprawdź, czy przyczyni się to do rozwiązania problemu. Istnieje możliwość, że fale radiowe wydostające się na zewnątrz rozdzielacza starego typu zakłócają fale radiowe z pilota bezprzewodowego. Jeżeli po zdemontowaniu rozdzielacza sytuacja się poprawi, wymień rozdzielacz na nowy i sprawdź, czy rozwiąże to problem.
   Obraz
  4. Zaktualizuj oprogramowanie telewizora do najnowszej wersji .
   Aktualizacja oprogramowanie do najnowszej wersji może przynieść poprawę sytuacji.
   UWAGA:
   • Do obsługi użyj przycisków na telewizorze lub innym pilocie.
   • Pobieranie i aktualizacja są procesami wymagającymi znacznej ilości czasu.

   

  Wykonanie powyższych czynności powinno rozwiązać problem. Jeśli pomimo wykonania wszystkich tych czynności problem pozostanie nierozwiązany, konieczna może być naprawa w serwisie lub wymiana pilota.