Identyfikator artykułu : 00086302 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Ekran telewizora nie wyświetla obrazu lub miga podczas korzystania z odtwarzacza dysków Blu-Ray

  Powodem mogą być problemy z łącznością lub nieprawidłowe ustawienia. Aby rozwiązać ten problem, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami.

  WAŻNE: To rozwiązanie należy zastosować, gdy odtwarzacz Blu-ray Disc jest podłączony bezpośrednio do telewizora. Jeśli odtwarzacz Blu-ray jest podłączony do wzmacniacza Audio/Video (A/V), poniższe czynności należy zastosować w telewizorze i we wzmacniaczu.

  UWAGA: Jeśli do wykonania dowolnego z tych kroków potrzebne są informacje dotyczące określonego modelu, należy się zapoznać z instrukcjami dołączonymi do produktu.

  1. W telewizorze należy wybrać odpowiednie wejście wideo umożliwiające odbieranie sygnałów z odtwarzacza Blu-ray.

   UWAGA: Na pilocie, w zależności od rodzaju, znajduje się przycisk TV/VIDEO [TELEWIZOR/WIDEO] lub INPUT [WEJŚCIE], pozwalający na wybór wejścia wideo.

  2. Wyłącz wszystkie urządzenia w zestawie (telewizor, odtwarzacz Blu-ray itp.) i odłącz, a następnie podłącz dokładnie wszystkie przewody.
  3. Jeśli problem będzie wciąż występować, spróbuj zmniejszyć rozdzielczość wyjściową.

   Na przednim panelu odtwarzacza Blu-ray naciśnij i przytrzymaj przycisk STOP przez około 10 sekund.

   UWAGA: Niektóre telewizory podłączane za pomocą kabla HDMI mogą nie obsługiwać sygnału 1080p. Jeżeli odtwarzacz Blu-ray nadaje sygnał 1080p, obniżenie rozdzielczości wyjściowej może pomóc rozwiązać problem.

  4. Na pilocie odtwarzacza Blu-ray naciśnij przycisk MENU, co spowoduje wyświetlenie ekranu menu. Jeżeli menu odtwarzacza Blu-ray nie pojawia się, przejdź od kroku ósmego. Jeżeli menu jest widoczne, wykonaj poniższe kroki.
  5. Upewnij się, że ustawienie wyjścia wideo odtwarzacza Blu-ray wskazuje Auto [Automatyczny] lub jest zgodne z używanym typem połączenia.
  6. W przypadku korzystania ze złącza HDMI należy przeprowadzić następujące zmiany:

   UWAGA: Poniższe kroki nie są dostępne w odtwarzaczach Blu-ray.
   1. W menu ustawień Screen/Video [Ekran/Wideo] wyłącz wyjście BD/DVD ROM 1080/24P.
   2. Wyłącz funkcję HDMI Deep Color [Głębia kolorów HDMI].
   3. Wyłącz funkcję X.V. Color (ta opcja nie jest dostępna we wszystkich modelach).
   4. Upewnij się, że funkcja HDMI control [Sterowanie HDMI] jest wyłączona. W odtwarzaczach Blu-ray firm innych niż Sony ta funkcja może nazywać się CEC control [Sterowanie CEC] lub AnyNet.
  7. Sprawdź dostępność aktualizacji sprzętu/oprogramowania i zainstaluj je.
  8. Jeśli mimo to problem będzie nadal występować, spróbuj wymienić przewód łączący odtwarzacz Blu-ray z telewizorem.

  Jeśli mimo wykonania wszystkich opisanych powyżej czynności problem nadal występuje, urządzenie może wymagać naprawy. Należy się skontaktować z firmą Sony.