Identyfikator artykułu : 00158078 / Ostatnia modyfikacja : 05.02.2018Drukowanie

Telewizor wyłącza się lub obraz znika, a dźwięk jest nadal odtwarzany

  Ta odpowiedź zawiera informacje dotyczące wyłączania poszczególnych funkcji, które mogą powodować automatyczne włączanie/wyłączanie telewizora lub utratę obrazu:

  UWAGA:

  Jeżeli zasilanie się włącza:

  • Wybierz w opcji Timer (Przełącznik czasowy) ustawienie Off (Wył.):
   1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
   2. Wybierz opcję Settings (Ustawienia).
   3. Wybierz opcję Preferences (Preferencje) w kategorii Settings (Ustawienia).
   4. Wybierz opcję Clock/Timers (Zegar/przełącznik czasowy).
   5. Wybierz opcję Timer (Przełącznik czasowy).
   6. Wybierz ustawienie OFF (WYŁ.).
  • Wybierz w opcji TV auto power on (Automatyczne włączanie telewizora) w menu BRAVIA Sync settings (Ustawienia BRAVIA Sync) ustawienie Off (Wył.):
   1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
   2. Wybierz opcję Settings (Ustawienia).
   3. Wybierz opcję External Inputs (Wejścia zewnętrzne) w kategorii TV (Telewizor).
   4. Wybierz opcję BRAVIA Sync settings (Ustawienia BRAVIA Sync).
   5. Wybierz opcję TV auto power on (Automatyczne włączanie telewizora).
   6. Wybierz ustawienie Off (Wył.)

  Jeśli telewizor wyłącza się lub obraz znika, a dźwięk jest nadal odtwarzany:

  • Wybierz w opcji Sleep Timer (Wyłącznik czasowy) ustawienie Off (Wył.):
   1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
   2. Wybierz opcję Settings (Ustawienia).
   3. Wybierz opcję Preferences (Preferencje) w kategorii Settings (Ustawienia).
   4. Wybierz opcję Clock/Timers (Zegar/przełącznik czasowy).
   5. Wybierz opcję Sleep Timer (Wyłącznik czasowy).
   6. Wybierz ustawienie OFF (WYŁ.).
  • Sprawdź poniższe ustawienia w sekcji ECO (Tryb ECO).
   1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
   2. Wybierz opcję Settings (Ustawienia).
   3. Wybierz opcję Preferences (Preferencje) w kategorii Settings (Ustawienia).
   4. Wybierz opcję Eco (Tryb Eco).
   5. Sprawdź ustawienia opcji Presence Sensor (Czujnik obecności), Idle TV Standby (Tryb czuwania) i Auto Shut-off (Automatyczne wyłączanie).

  UWAGA: Poniżej przedstawiono dokładniejszy opis następujących ustawień:

  Zegar/Przełączniki czasowe:

  • Timer (Przełącznik czasowy): powoduje przełączenie telewizora w tryb czuwania o ustawionej godzinie, z wybranym kanałem lub sygnałem wejściowym
  • Sleep Timer (Wyłącznik czasowy): powoduje przełączenie telewizora w tryb czuwania po upływie zaprogramowanego czasu

  ECO (TRYB EKOLOGICZNY):

  • Presence Sensor (Czujnik obecności): jeśli czujnik nie będzie wykrywać ruchu przed telewizorem przez określony czas, nastąpi automatyczne wyłączenie obrazu przy pozostawieniu włączonego dźwięku telewizora. Ponadto, jeśli telewizor nie wykryje obecności w ciągu 30 minut od wyłączenia obrazu, automatycznie przejdzie w tryb czuwania. W niektórych przypadkach telewizor wyłącza się, jeśli użytkownik jest zbyt blisko lub jeśli czujnik jest zasłonięty
  • Idle TV Standby (Tryb czuwania): powoduje wyłączenie telewizora po upływie zaprogramowanego czasu bezczynności. Przykładowo, jeśli nie naciśniesz przycisku na pilocie w określonym czasie, telewizor wyłączy się.
  • Auto Shut-off (Automatyczne wyłączanie): powoduje wyłączenie telewizora po upływie określonego czasu, jeśli nie zostanie wykryty żaden sygnał wejściowy.