Identyfikator artykułu : 00198382 / Ostatnia modyfikacja : 08.12.2023Drukowanie

Obraz i dźwięk w telewizorze nie są zsynchronizowane lub występuje opóźnienie dźwięku

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Brak synchronizacji między obrazem a dźwiękiem może wynikać z różnych powodów, takich jak:

  • Jeśli oglądasz telewizję, przyczyną może być sama audycja lub złe połączenie z dekoderem kablowym/satelitarnym.
  • Jeśli do telewizora podłączony jest odtwarzacz DVD lub Blu-ray Disc™, problem może wynikać ze złego połączenia lub z samej płyty.
  • Jeśli do telewizora przewodem optycznym podłączony jest zestaw kina domowego, może wystąpić opóźnienie dźwięku wymagające korekty w zestawie kina domowego. Problem może również być spowodowany ustawieniem w telewizorze.

  Uwaga: Jeśli telewizor jest podłączony do soundbara lub zestawu kina domowego przewodem HDMI lub optycznym, dźwięk może być opóźniony ze względu na czas potrzebny na jego przetworzenie w soundbarze lub zestawie kina domowego. W takim przypadku problem nie wystąpi w głośnikach telewizora.

  Procedura rozwiązywania problemu

  Po wykonaniu każdej z czynności sprawdź, czy problem został rozwiązany. Jeśli do wykonania jakiejś czynności konieczne są informacje dotyczące konkretnego modelu urządzenia, należy je odszukać w .

  1. W zależności od przyczyny rozwiązaniem problemu może być wyłączenie i ponowne włączenie telewizora.
  2. Upewnij się, że w telewizorze zainstalowana jest najnowsza aktualizacja oprogramowania.
   • Nie wszystkie telewizory umożliwiają aktualizowanie oprogramowania.
   • Jeśli telewizor jest połączony z Internetem, możesz pobrać aktualizację oprogramowania z poziomu menu telewizora.
  3. Jeśli oglądasz program telewizyjny, zmień kanał, aby sprawdzić, czy problem występuje także na innych kanałach.
   • Jeśli występuje on tylko na jednym kanale, problem jest związany z transmisją programu. W celu uzyskania dodatkowej pomocy skontaktuj się z nadawcą.
  4. Upewnij się, że wszystkie przewody są dokładnie podłączone do telewizora i urządzenia źródłowego (dekodera, odtwarzacza Blu-ray Disc, zestawu kina domowego itp.)
  5. Odtwórz nagranie z innego źródła, aby sprawdzić, czy problem występuje także z innymi urządzeniami.
  6. Odpowiednio zmień ustawienie trybu Gra w telewizorze. Pewne telewizory nie mają tego ustawienia.
   • Jeśli oglądasz telewizję lub filmy z płyty DVD lub Blu-ray, zmień ustawienie trybu Gra na Wył.
   • Zmień ustawienie trybu Gra na Wł. podczas gry wideo.
  7. Jeśli do podłączenia zestawu kina domowego używany jest cyfrowy przewód optyczny, zmień ustawienie synchronizacji obrazu z dźwiękiem lub opóźnienia dźwięku w zestawie kina domowego (jeśli jest dostępne).
   • Zakres regulacji opóźnienia dźwięku wynosi zwykle od 0 do mniej więcej 250 milisekund.
   • Sprawdź w instrukcji obsługi, czy zestaw kina domowego ma ustawienia A/V Sync (synchronizacja obrazu z dźwiękiem) lub Opóźnienie dźwięku.
   • Informacji o ustawieniach synchronizacji A/V w zestawach kina domowego innych producentów należy szukać w instrukcji obsługi lub kontaktując się z producentem.
  8. Jeśli używasz modelu Android TV lub Google TV podłączonego do portu HDMI IN (ARC) lub HDMI IN (eArc/ARC) na urządzeniu audio, takim jak soundbar lub zestaw kina domowego, spróbuj zmienić ustawienia Cyfrowe wyjście audio, Synchronizacja A/V i Tryb przejścia sygnału:
   • Zmień ustawienie Cyfrowe wyjście audio na PCM.

   • Zmień aktualne ustawienie A/V sync.

   • Zmień ustawienie Tryb przejścia na Automat.

  Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, urządzenie może wymagać naprawy.