Identyfikator artykułu : 00256874 / Ostatnia modyfikacja : 13.02.2022Drukowanie

Nie działa pilot na podczerwień

  Każda z tych czynności stanowi potencjalne rozwiązanie. Po wykonaniu każdej z nich sprawdź, czy telewizor reaguje na sygnały z pilota.

  Poniższa ilustracja przedstawia dwa przykładowe piloty Sony: jeden z oznaczeniem IR , a drugi bez oznaczenia.


  1. Jeśli nie działa tylko przycisk mikrofonu na pilocie, zapoznaj się z artykułem Pilot nie reaguje na polecenia głosowe. W przeciwnym razie przejdź do kolejnej czynności (czynności 2).
  2. Sprawdź baterie w pilocie. Jeśli wyjęcie i ponowne włożenie baterii nie rozwiąże problemu, zainstaluj nowe baterie i ponów próbę.
  3. Sprawdź, gdzie znajduje się czujnik podczerwieni na telewizorze, i skieruj pilot w stronę czujnika podczerwieni.

   • Czujnik ten może się znajdować po lewej stronie, na środku lub po prawej stronie u dołu telewizora. Jeśli na telewizorze jest nadrukowane logo IR, czujnik znajduje się obok. Szczegółowych informacji należy szukać w instrukcji obsługi telewizora. Instrukcje obsługi są dostępne w naszej witrynie pomocy technicznej.
   • Usuń z drogi między pilotem a telewizorem wszystkie przeszkody, które mogą zakłócać transmisję sygnału podczerwonego.

  4. Sprawdź, czy pilot wysyła sygnał w podczerwieni. 
  5. Upewnij się, że nie naciskasz w jednym momencie dwóch przycisków na pilocie. Jeśli naciskasz kilka przycisków naraz, pilot nie będzie wysyłał sygnału w podczerwieni.
  6. Zaktualizuj oprogramowanie telewizora do najnowszej wersji i sprawdź, czy sytuacja ulegnie poprawie.
   • Oprogramowanie możesz zaktualizować przy użyciu przycisków na telewizorze lub innego pilota Sony.
   • Pobieranie i aktualizacja zajmują kilka minut, zatem należy odczekać wystarczającą ilość czasu na zakończenie aktualizacji.

  Jeśli wypróbowanie powyższych rozwiązań nie rozwiąże problemu z pilotem, może to oznaczać konieczność wymiany pilota lub naprawy telewizora.