Identyfikator artykułu : 00169216 / Ostatnia modyfikacja : 12.07.2018Drukowanie

Jak zmierzyć i zwiększyć siłę sygnału odbieranego przez telewizor

  W przypadku zaniku obrazu i dźwięku lub występowania zakłóceń jedną z potencjalnych przyczyn jest słaby sygnał telewizyjny spowodowany użyciem niewłaściwej anteny, nieprawidłowym ustawieniem anteny satelitarnej lub zakłóceniami pochodzącymi z innych urządzeń. Do poprawy jakości konieczna jest zmiana ustawień urządzeń odbiorczych.

  Jak zmierzyć siłę sygnału

       1. Konfiguracja cyfrowa

       2. Konfiguracja analogowa

  Jak zdiagnozować i rozwiązać problemy ze słabym sygnałem

       1. Problemy z telewizją naziemną

       2. Problemy z telewizją kablową

       3. Problemy z telewizją satelitarną


  Jak zmierzyć siłę sygnału


  WAŻNE: Jeżeli do odbioru sygnału służy dekoder / przystawka STB, należy sprawdzić ustawienia w menu dekodera, a nie telewizora Sony. Szczegółów należy szukać w instrukcji obsługi dekodera / przystawki STB.

  Uwaga: Zawartość ekranu posiadanego modelu telewizora może wyglądać inaczej niż na zdjęciach zamieszczonych w poniższym artykule.

   

  1. Konfiguracja cyfrowa


  1. Naciśnij przycisk OPTIONS na pilocie.

  2. Przewiń zawartość menu do opcji Informacje o systemie. Potwierdź, naciskając Enter.

  Uwaga: Ekran „Informacje o systemie” można również wyświetlić, wybierając kolejno Menu główne > Ustawienia > Pomoc dotycząca produktu > Informacje o systemie i naciskając zielony przycisk.

  Opcje — Informacje o systemie

  3. Pojawi się ekran ze szczegółowymi informacjami o systemie. Wskaźniki jakości i siły sygnału wyświetlane są na dole.

  Opcje — Informacje o systemie

  Kiedy siła sygnału jest wystarczająca?

  W idealnym przypadku widać zieloną część paska.

  • Jeśli widać tylko CZERWONY pasek: Sygnał ma złą jakość. W wyniku tego najprawdopodobniej występują poważne problemy z obrazem i dźwiękiem, a duża liczba usług i kanałów działa z przerwami lub nie działa wcale. Spróbuj poprawić jakość odbioru zgodnie z opisem z punktu „Jak zdiagnozować i rozwiązać problemy ze słabym sygnałem” w dalszej części artykułu.
  • Jeśli widać także POMARAŃCZOWY pasek: Jakość sygnału jest do przyjęcia. Mimo to zaleca się jej poprawienie, gdyż w przeciwnym razie trzeba się liczyć z okresowym występowaniem zakłóceń blokowych, przerw w dźwięku i błędów w działaniu elektronicznego przewodnika po programach (EPG).
  • Jeśli widać także ZIELONY pasek: Sygnał ma znakomitą jakość. Nie powinny występować żadne problemy z kanałami i usługami.

  2. Konfiguracja analogowa


  1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie, wskaż opcję Ustawienia i wybierz opcję Konfiguracja sygnału analogowego.

  Konfiguracja analogowa
  2. Przewiń zawartość menu do opcji Ręczne ustawienie programów.

  Ręczne ustawienie programów
  3. U dołu pojawi się pasek poziomu sygnału.

  • Pasek CZERWONY: Sygnał ma (zbyt) niską jakość. Spróbuj poprawić jakość odbioru zgodnie z opisem z punktu „Jak zdiagnozować i rozwiązać problemy ze słabym sygnałem” w dalszej części artykułu.

             Niska jakość obrazu

  • Pasek POMARAŃCZOWY: Jakość sygnału jest do przyjęcia. Mimo to zaleca się jej poprawienie, gdyż może występować „śnieżenie”. Jeżeli widać przynajmniej połowę pomarańczowego paska, sygnał powinien być zadowalający.
  • Jeśli widać także ZIELONY pasek: Sygnał ma znakomitą jakość, z zastrzeżeniem ograniczonych możliwości transmisji analogowej.

            Doskonała jakość obrazu


  Jak zdiagnozować i rozwiązać problemy ze słabym sygnałem


  1. Problemy z telewizją naziemną


  W zależności od występujących problemów można wypróbować opisane poniżej sposoby optymalizacji sygnału telewizji naziemnej (analogowej).

  1-1. Słaby sygnał / „śnieżenie” w obrazie / zniekształcony dźwięk

  • Upewnij się, że zewnętrzna antena telewizyjna jest zamontowana odpowiednio wysoko.
  • Sprawdź, czy antena telewizyjna ma dobry stan i jest skierowana na najlepszy lokalny nadajnik.
  • Problem może wynikać z uszkodzenia anteny telewizyjnej, jej niewłaściwego ustawienia lub korozji złączy. Jeśli to możliwe, sprawdź działanie innego telewizora podłączonego do innej anteny (np. u sąsiada).
  • Upewnij się, że przewód antenowy jest starannie podłączony do przystawki STB lub telewizora. Sprawdź również wszystkie pozostałe połączenia.
  • Sprawdź, czy zmiana kąta anteny spowoduje poprawę jakości obrazu. Nawet niewielka zmiana może zaowocować znaczną poprawą.

  Nadal brak poprawy? Skontaktuj się z operatorem lub zleć kontrolę anteny i jej złączy profesjonalnemu instalatorowi anten. Być może konieczne jest użycie anteny o większej wydajności lub wzmacniacza antenowego.

  1-2. Wzory / punkty / zanikanie koloru / brzęczenie / trzeszczenie / „jodełka”

  • Te objawy są zazwyczaj efektem zakłóceń elektrycznych powodowanych przez urządzenia, przełączniki i komputery w mieszkaniu lub u sąsiadów. Najczęstszą przyczyną jest uszkodzony termostat w bojlerze lub systemie centralnego ogrzewania. Zakłócenia mają wówczas cykliczny charakter: występują na przykład przez 10 sekund co 20 minut.
  • Zdarza się, że źródłem zakłóceń są urządzenia elektryczne pracujące pod wysokim napięciem na zewnątrz domu.
  • W pobliżu telewizora nie należy ponadto umieszczać elektronicznej niani ani telefonu bezprzewodowego.
  • Użytkownicy magnetowidów i odtwarzaczy/nagrywarek DVD/BD z podłączonym przewodem antenowym powinni w pierwszej kolejności odłączyć przewód od takiego urządzenia i podłączyć go bezpośrednio do telewizora. Pozwoli to stwierdzić, czy zakłócenia nie powstają w odłączonym urządzeniu. Jeśli do telewizora podłączonych jest kilka takich urządzeń, należy je ponownie podłączać po jednym, aż do znalezienia tego, które powoduje zakłócenia.

   Przykład efektu zjawy (ghosting)

  1-3. Gładkie, równomiernie rozmieszczone, poziome pasy

  • Jest to objaw interferencji kanałów. Występuje ona przy wysokim ciśnieniu atmosferycznym (zwiastującym dobrą pogodę), ponieważ w takich warunkach zasięg sygnału jest większy niż zazwyczaj. Zjawisko to może również osłabiać sygnał w niżej położonych miejscach. There is no solution to this. Reception will only improve when the weather changes.
  • Jeśli odbiór telewizji pogarsza się w czasie intensywnego deszczu i nie poprawia się, gdy przestanie padać, może to świadczyć o przedostawaniu się wody do wnętrza anteny lub wychodzącego z niej kabla

  2. Problemy z telewizją kablową


  W razie problemów może okazać się konieczne ponowne zaprogramowanie kanałów.

  • Sprawdź, czy wszystkie przewody są starannie podłączone. Wypróbuj różne przewody tego samego rodzaju i wymień uszkodzone.
  • Jeśli brakuje wszystkich kanałów/usług z danego regionu, przyczyną może być niewłaściwe ustawienie częstotliwości początkowej / identyfikatora sieci dla tego regionu.
   Parametry „Frequency setting” (Ustawienie częstotliwości) oraz „Network ID setting” (Ustawienie identyfikatora sieci) są domyślnie ustawione na „Automat.”. W razie problemów należy zmienić ustawienie „Automat.” na „Ręcznie” i wprowadzić odpowiednie dane. Można je uzyskać od operatora telewizji kablowej.
             1. Aby wyświetlić ekran strojenia, naciśnij przycisk HOME na pilocie, przejdź do opcji Ustawienia > wybierz Ustawienia cyfrowe lub Konfiguracja sygnału analogowego i naciśnij przycisk OK. Następnie wybierz opcję Strojenie automatyczne i naciśnij przycisk OK. Kiedy pojawi się pytanie „Czy chcesz rozpocząć automatyczne strojenie”, wybierz Tak. Następnie wybierz opcję Kablowa.

   Zmienianie ustawień częstotliwości i sieci

             2. Umożliwi to ręczne wprowadzenie częstotliwości i identyfikatora sieci.
             3. Wybierz Start, aby rozpocząć wyszukiwanie.

  3. Problemy z telewizją satelitarną


  W razie problemów z odbiorem telewizji satelitarnej należy zapoznać się z poniższymi punktami.

  • Antena satelitarna i konwerter (urządzenie na ramieniu przymocowanym do czaszy) mogły ulec przemieszczeniu. W celu uzyskania szczegółowych informacji na ten temat należy się skontaktować z operatorem telewizji satelitarnej.
  • Intensywny deszcz może spowodować czasową przerwę w odbiorze wszystkich usług satelitarnych. Po skończeniu się burzy wszystko powinno wrócić do normy.

  Nie udało się rozwiązać problemu?  Ponownie wykonaj dostrajanie telewizora (Informacje o telewizji satelitarnej, pojedyncza antena)

  Nadal brak rozwiązania? Skontaktuj się z firmą Sony, aby uzyskać dalszą pomoc. W tym celu na stronie pomocy technicznej Sony kliknij Pomoc > Kontakt.