Identyfikator artykułu : 00282593 / Ostatnia modyfikacja : 06.07.2023Drukowanie

Kiedy używam łącza HDMI, nie pojawia się obraz na telewizorze

  Na początku


  Rozwiązywanie problemów

  Krok 1: Sprawdź, czy wybrane jest właściwe wejście

  1. Upewnij się, że w telewizorze wybrane jest właściwe wejście wideo służące do odbioru sygnału HDMI. Na większości pilotów do telewizorów znajduje się przycisk Input (Wejście), który umożliwia cykliczne przełączanie wejść. Naciskając przycisk Input, wyświetl na telewizorze właściwe wejście HDMI. Sprawdź, które wejście telewizora jest użyte do połączenia.
   • Umiejscowienie i ikona przycisku Input na pilocie oraz liczba wejść i ich nazwy zależą od modelu telewizora.
  2. Upewnij się, że podłączone urządzenie jest włączone.

  Wybierz wejście w telewizorze


  Krok 2: Odłącz i z powrotem podłącz przewód HDMI

  Czasami przyczyną tego problemu może być nieprawidłowe połączenie. Dalsze kroki zależą od modelu telewizora:

  Modele z platformą Android TV™ i Google TV™


  Inne modele telewizorów


  Krok 3: Sprawdź ustawienia wyjścia w podłączonym urządzeniu wideo

  Upewnij się, że podłączone urządzenie jest ustawione na reprodukcję sygnału przez łącze HDMI i że telewizor obsługuje wybrany format wideo. Wybrane wyjście może być widoczne na wyświetlaczu urządzenia lub w menu.

  Wskazanie wyjścia HDMI na urządzeniu

  UWAGA: Niektóre urządzenia mogą reprodukować sygnał wideo 1080/24p lub 1080/30p, podczas gdy telewizor obsługuje tylko sygnał wideo w formacie 1080/60p. Rozwiązaniem takiego problemu może być zmiana wyjściowego formatu wideo w podłączonym urządzeniu. Aby uzyskać dalsze informacje o zmienianiu wyjściowego formatu wideo, należy skorzystać z instrukcji obsługi lub skontaktować się z producentem.


  Krok 4: Sprawdź wzmacniacz

  1. Jeśli używasz wzmacniacza, zapoznaj się z jego instrukcją obsługi w celu sprawdzenia, że połączenia są prawidłowo wykonane. Wzmacniacz lub amplituner wielokanałowy musi przekierowywać sygnał do telewizora. Wzmacniacz może przesyłać inny sygnał, na przykład z portu HDMI2, podczas gdy Twoje urządzenie wideo jest podłączone do portu HDMI1.
  2. Sprawdź, czy wejście wzmacniacza jest dopasowane do wejścia telewizora.
  3. Jeśli urządzenie jest połączone z telewizorem za pośrednictwem amplitunera wielokanałowego lub innego urządzenia, spróbuj podłączyć je bezpośrednio do wejścia HDMI telewizora. Jeśli rozwiąże to problem, posiadany amplituner lub inne urządzenie może nie mieć funkcji wtórnika HDMI i nie przekazywać sygnału do telewizora.
   • Wtórnik HDMI odbiera sygnały audio i wideo z jednego urządzenia HDMI i przesyła je do innego podłączonego urządzenia HDMI. O ile produkty Sony są przystosowane do współpracy z wtórnikami HDMI, możliwości takiej mogą nie dawać urządzenia innych producentów.
  4. Jeśli do połączenia z amplitunerem wielokanałowym służy łącze analogowe (koncentryczne, kompozytowe A/V, komponentowe A/V lub S-Video), amplituner może nie pozwalać na konwersję takiego sygnału i przesyłanie go do telewizora łączem HDMI. Dalszych informacji o innych sposobach podłączania należy szukać w instrukcji obsługi amplitunera wielokanałowego.

  Krok 5: Odłącz urządzenie wideo i telewizor od zasilania

  Wykonaj proste resetowanie:

  1. Wyłącz podłączone urządzenie i telewizor.
  2. Odłącz przewody zasilające urządzenie i telewizor.
  3. Pozostaw podłączone urządzenie i telewizor bez zasilania na mniej więcej 30 sekund.
  4. Z powrotem włącz przewody zasilające urządzenie i telewizor do gniazdka sieci energetycznej.
  5. Włącz podłączone urządzenie i telewizor.

  Krok 6: Spróbuj użyć innego przewodu HDMI

  1. Używany przewód HDMI może być uszkodzony lub za stary, by zapewniać poprawne działanie. Spróbuj użyć innego przewodu HDMI i sprawdź, czy rozwiąże to problem.
  2. Możesz także użyć pierwszego przewodu HDMI do podłączenia innego urządzenia wideo i w ten sposób sprawdzić, czy pierwsze z urządzeń działa właściwie. Jeśli problem nie wystąpi, pierwsze z urządzeń może działać niewłaściwie. W takim przypadku dalszej pomocy należy szukać u producenta urządzenia.
   • Aby wyświetlany na telewizorze obraz z zewnętrznego urządzenia miał jakość 1080p (50p/60p), do połączenia trzeba użyć przewodu HDMI High-Speed z logo „HDMI”.
  3. Jeżeli nadal nie ma obrazu, przywróć fabryczne ustawienia telewizora.
  4. Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, telewizor może wymagać naprawy.