Identyfikator artykułu : 00240024 / Ostatnia modyfikacja : 04.12.2020

Aparat lub kamera — USB

  Przed podłączaniem

  Połączenie USB pozwala użyć menu telewizora do przeglądania zawartości folderu z danymi w aparacie oraz do wyświetlania na telewizorze fotografii i filmów.

  • Przeglądarka USB obsługuje systemy plików FAT16, FAT32 i exFAT.
  • Łącząc cyfrowy aparat fotograficzny Sony z telewizorem przy użyciu przewodu USB, należy wybrać w aparacie ustawienie połączenia USB Automat. lub Pamięć masowa.
  • Aby uniknąć utraty plików, należy wykonać kopię zapasową wszystkich plików multimedialnych przechowywanych w urządzeniu USB. Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie danych przechowywanych w urządzeniu USB.
  • Odtwarzanie pewnych plików nie jest możliwe, mimo że mają one obsługiwany format.

  Wykonywanie połączeń i odtwarzanie

  1. Aby wyświetlać zdjęcia i odtwarzać muzykę i filmy z aparatu/kamery, podłącz urządzenie do portu USB telewizora.

   Diagram połączeń z aparatem/kamerą (USB)

  2. Włącz podłączone urządzenie USB.
  3. Naciśnij przycisk HOME na pilocie od telewizora, aby wyświetlić menu. Następnie wybierz opcję Media widoczną u dołu ekranu.

  4. Wybierz z tego menu opcję Zdjęcia, Muzyka lub Wideo.

  5. Przyciskami (w górę) / (w dół) odszukaj nazwę podłączonego urządzenia. Naciśnij przycisk (Enter), aby wyświetlić materiał.
   Jeśli wybierasz folder, wybierz żądany plik przyciskami (w górę) / (w dół), po czym naciśnij przycisk (Enter). Rozpocznie się odtwarzanie.
  6. Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, dwukrotnie naciśnij przycisk HOME.

  Automatyczne wyświetlanie okna miniatur lub pokazu slajdów
  Po podłączeniu urządzenia USB zawierającego zdjęcia automatycznie może się pojawiać okno miniatur lub pokaz slajdów.
  Można również wyłączyć automatyczne wyświetlanie.
  Naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz opcje UstawieniaUstawienia systemoweKonfiguracja funkcji ogólnychAutomat. start urządzenia USBPrzeglądaj zdjęcia, Rozpocznij pokaz slajdów lub Wył.

  • Aby możliwe było automatyczne rozpoczęcie odtwarzania, pliki ze zdjęciami muszą znajdować się w podfolderze folderu DCIM. Nazwa podfolderu w folderze DCIM musi ponadto składać się z 3 cyfr i 5 liter (może zawierać „_”). Przykład takiej nazwy to 101MSDCF.
  Uwagi dotyczące odtwarzania plików z filmami:
  • Pliki z filmami z aparatu/kamery Sony mogą znajdować się w następujących folderach:
   /AVCHD/BDMV/STREAM/00000.MTS
   /PRIVATE/AVCHD/BDMV/STREAM/00000.MTS
   /MP_ROOT/100ANV01/MAHA0001.MP4
  Uwaga o odtwarzaniu zdjęć panoramicznych:
  • Zdjęcie panoramiczne można przewijać tylko wówczas, gdy opcja Efekt przy pok. slajdów jest ustawiona na Prosty/Rozmycie. Aby sprawdzić ustawienie, naciśnij przycisk OPTIONS, po czym wybierz Opcje odtwarzaniaEfekt przy pok. slajdów.
  • Przewijać można wyłącznie panoramiczne pliki JPEG w podanych poniżej rozmiarach poziomych/pionowych. (Jeśli plik JPEG został poddany edycji na komputerze itd., przewijanie może się okazać niemożliwe).
   • Przewijanie poziomo: 4912/1080, 7152/1080, 3424/1920, 4912/1920, 12416/1856, 8192/1856, 5536/2160, 3872/2160, 10 480/4096, 11 520/1080
   • Przewijanie pionowo: 1080/4912, 1080/7152, 1920/3424, 1920/4912, 1856/12416, 1856/8192, 2160/5536, 2160/3872, 4096/10 480, 1080/11 520
  • Wyświetlanie zdjęć wykonanych w trybie Rozległa panorama 3D jest możliwe tylko wówczas, gdy opcja Efekt przy pok. slajdów jest ustawiona na Prosty. (Funkcja ta jest dostępna tylko w modelach zgodnych z 3D.)
   Aby sprawdzić ustawienie, naciśnij przycisk OPTIONS, po czym wybierz Opcje odtwarzaniaEfekt przy pok. slajdów.