Identyfikator artykułu : 00122723 / Ostatnia modyfikacja : 29.07.2021Drukowanie

Zasilanie samo się włącza lub wyłącza

  Jeżeli zasilanie się wyłącza:
  Wyłącz opcję [Idle TV standby] (tryb czuwania).
  1. Na dołączonym pilocie naciśnij przycisk [HOME] (Ekran główny).
  2. Wybierz opcję [Settings] (Ustawienia).
  3. W kategorii [TV] (Telewizor) zaznacz opcję [Power] (Zasilanie).
  4. Wybierz opcję [Eco] (Tryb Eco).
  5. Wybierz opcję [Idle TV standby] (tryb czuwania).
  6. Wybierz ustawienie [Off] (Wyłączony).
   UWAGA: W niektórych modelach konieczne może być również wyłączenie opcji automatycznego wyłączania.
  Wyłącz opcję [Daydream] (Drzemka).
  1. Na dołączonym pilocie naciśnij przycisk [HOME] (Ekran główny).
  2. Wybierz opcję [Settings] (Ustawienia).
  3. W kategorii [TV] (Telewizor) zaznacz opcję [Daydream] (Drzemka)
  4. Wybierz opcję [When to sleep] (Zaplanowane wyłączanie).
  5. Wybierz ustawienie [Never] (Nigdy).
  Wyłącz opcję [Sleep timer] (Wyłącznik czasowy).
  1. Na dołączonym pilocie naciśnij przycisk [HOME] (Ekran główny).
  2. Wybierz opcję [Timers] (Wyłączniki automatyczne).
  3. Wybierz opcję [Sleep timer] (Wyłącznik czasowy).
  4. Wybierz ustawienie [Off] (Wyłączony).
  Jeżeli zasilanie się włącza:
  Wyłącz opcję [On timer] (Włącznik automatyczny).
  1. Na dołączonym pilocie naciśnij przycisk [HOME] (Ekran główny).
  2. Wybierz opcję [Timers] (Wyłączniki automatyczne).
  3. Wybierz opcję [On timer] (Włącznik automatyczny).
  4. Usuń zaznaczenie pola wyboru [On timer] (Włącznik automatyczny).