Identyfikator artykułu : 00091668 / Ostatnia modyfikacja : 03.07.2019Drukowanie

Zmiana ustawień trybu Eco i programatora wyłączania w celu zapobieżenia przełączaniu telewizora w tryb czuwania lub wyłączaniu ekranu

  Jeśli telewizor szybko przełącza się w tryb czuwania lub jeśli ekran się wyłącza, jednak dalej słychać dźwięk, może to oznaczać potrzebę regulacji ustawień trybu Eco i/lub programatora wyłączania.

   

  1. Ustawienia trybu Eco


  2. Ustawienia programatora wyłączania

   

   

   

   

  1. Ustawienia trybu Eco

   

   

   

   

  Telewizory Sony BRAVIA bez platformy Android TV: Wyświetl menu [Home] (główne) i wybierz kolejno opcje [Ustawienia systemowe] > [Eco] > żądane ustawienie.

   

  Telewizory Sony z platformą Android TV: Naciśnij przycisk HOME i wybierz kolejno opcje  [Ustawienia]* > [Zasilanie] > [Eco] > żądane ustawienie.

  UWAGA: W systemie Android Oreo (OSV-O) ikona ustawień znajduje się w prawym górnym rogu.

  1-1. Ustawienie Power Saving [Oszczędzanie energii]

  Wybór opcji Picture Off [Bez obrazu] powoduje odtwarzanie wyłącznie dźwięku.

  1-2. Ustawienie Idle TV Standby [Tryb czuwania]

  Wyłącza telewizor po upłynięciu ustawionego czasu bezczynności.

  1-3. Ustawienie PC Power Management [Zarządzanie zasilaniem komputera PC]

  Wyłącza telewizor, gdy sygnał z komputera nie będzie odbierany przez 30 sekund.

  1-4. Ustawienie (Intelligent) Presence Sensor [(Inteligentny) czujnik obecności]

  W przypadku niewykrycia obecności żadnej osoby przed telewizorem obraz automatycznie się wyłącza. Odtwarzany jest jedynie dźwięk. Dodatkowo, po 30 minutach pracy w trybie bez obrazu, telewizor przełącza się do trybu czuwania.

  Czujnik obecności jest dostępny w zależności od modelu; monitoruje temperaturę otoczenia (starsze modele) lub korzysta z technologii rozpoznawania twarzy.

  Aby skonfigurować ustawienie Presence Sensor [Czujnik obecności], nacisnąć przycisk HOME [Strona główna] i wybrać opcje Settings > System Settings > Eco > Presence Sensor  [Ustawienia > Ustawienia systemu > Tryb Eco > Czujnik obecności], a następnie wybrać żądaną opcję.

  Strong [Silny]: Wyłącza automatycznie telewizor krótko po wykryciu przez czujnik braku wzorców twarzy. Ten tryb zapewnia efektywne zmniejszenie poboru energii.

  Moderate [Umiarkowany]: Czasowo przyciemnia obraz w przypadku wykrycia przez czujnik braku wzorców twarzy lub wyłącza obraz w przypadku niewykrycia ruchu przez ustawiony okres czasu. Ten tryb zachowuje bieżący tryb wyświetlania, redukując jednocześnie zużycie prądu.

  Mild [Średni]: Wyłącza obraz, gdy czujnik wykryje brak wzorców twarzy lub brak ruchu przez ustawiony okres czasu. Okres czasu, po którym ekran telewizora się wyłączy można konfigurować. Ten tryb jest zalecany dla zwykłego użytkowania telewizora, oferuje podstawowe funkcje oszczędzania energii.

  Off [Wyłączony]: Wyłącza ustawienie Presence Sensor [Czujnik obecności].

  Demo [Demonstracja]: Krótka prezentacja ustawień opcji Presence Sensor [Czujnik obecności].

  Picture Off [Bez obrazu] (jeśli dostępne): Ustawienie okresu czasu, po którym ekran telewizora się wyłączy. Wybranie dla opcji Sensor Mode [Tryb czujnika] ustawienia Mild [Średni] umożliwia wybór następujących okresów czasu: 60 / 55 / 50 / 45 / 40 / 35 / 30 / 25 / 20 / 15 / 10 /5

  Auto Power Off [Automatyczne wyłączanie] (jeśli dostępne): Automatycznie przełącza telewizor w stan czuwania po około 30 minutach od wyłączenia obrazu.


  UWAGA: Przed wyłączeniem obrazu wyświetla się komunikat „Picture will turn off soon due to Presence Sensor.” [Za chwilę nastąpi wyłączenie obrazu — nie wykryto oglądających]. W przypadku wyboru ustawienia Strong [Silny] lub Demo [Demonstracja] ten komunikat się nie wyświetla.


  Potencjalne problemy dotyczące czujnika

  1. Czujnik się nie aktywuje

  • Czujnik może nic nie wykryć, jeśli osoba przed telewizorem siedzi w bezruchu.
  • Czujnik wykrywa ruchy na boki oraz w górę i w dół. Jest mniej czuły na ruch w przód i w tył w odniesieniu do ekranu.
  • Zakres wykrywania czujnika może zależeć od ustawienia telewizora, temperatury w pomieszczeniu i warunków oświetleniowych.

  2. Czujnik aktywuje się bez powodu

  • Należy unikać umieszczania przedmiotów przed czujnikiem.
  • W zależności od warunków czujnik może nie wykrywać wzorców twarzy, np. gdy oglądający spogląda w dół, leży w bezruchu, korzysta z maski bądź okularów lub gdy jest podświetlony od tyłu.

   

  2. Ustawienia programatora wyłączania

   

  Telewizor może się przełączać w stan czuwania również z powodu ustawień programatora wyłączania.

  Aby uzyskać dostęp do ustawień zegara i timerów w telewizorze Sony BRAVIA bez platformy Android TV, wyświetl menu [Home] (główne) i wybierz kolejno opcje [Ustawienia systemowe] > [Zegar/Timery].

   

  • On Timer [Automatyczne włączanie]: Włącza telewizor (ze stanu czuwania) o określonym czasie.
  • Sleep Timer [Wyłącznik nocny]: Wyłącza telewizor po upłynięciu ustawionego czasu. Wyłączenie i ponowne włączenie telewizora powoduje automatyczne wybranie dla ustawienia Sleep Timer [Wyłącznik nocny] opcji Off [Wyłączony].
  • Clock set [Ustawianie zegara]: Nastaw zegar ręcznie lub automatycznie

  Jeśli używasz telewizora Sony z platformą Android TV, naciśnij przycisk [HOME] i wybierz kolejno opcje > [Ustawienia]* > [Data i godzina] > [Automatyczna data i godzina].

  UWAGA: W systemie Android Oreo (OSV-O) ikona ustawień znajduje się w prawym górnym rogu.