Identyfikator artykułu : 00114829 / Ostatnia modyfikacja : 06.07.2020

Jak zaprogramować lub uaktualnić zaprogramowane stacje w telewizorze LCD Sony? (Informacje o telewizji analogowej/kablowej/naziemnej)

  UWAGI:

  • Poniższa procedura dotyczy wszystkich telewizorów LCD firmy Sony (oprócz modeli z platformą Android TV). Poszczególne modele telewizorów mogą się jednak nieznacznie różnić układem pilota lub menu.
  • W razie potrzeby dodatkowych wskazówek na dowolnym etapie należy skorzystać z wbudowanego w telewizor systemu pomocy lub odwiedzić stronę pomocy technicznej dotyczącą posiadanego modelu telewizora.
  • Do obsługi należy używać poniższych przycisków na pilocie.

   Przyciski kierunkowe na pilocie Przyciski kierunkowe na pilocie
   Do poruszania się po menu telewizora używaj przycisków ze strzałkami na pilocie. Wybieraj opcje, naciskając przycisk „plus”. Jest to czerwony przycisk umieszczony w środku okrągłego obszaru Menu na pilocie.

  Strojenie analogowe

  1. Naciśnij przycisk MENU lub HOME na pilocie.

   Obraz

  2. Z poniższych możliwości wybierz tę, która najlepiej pasuje do struktury menu w telewizorze:

   Możliwość A
   Przyciskami ze strzałkami na pilocie wybierz kolejno opcje UstawieniaKonfiguracja sygnału analogowegoAutoprogramowanie analogowe lub Strojenie automatyczne.  

   Obraz


   Możliwość B
   Przyciskami ze strzałkami na pilocie wybierz kolejno opcje UstawieniaUstawienia systemowe lub KonfigurujUstawienia kanałówKonfiguracja sygnału analogowegoAutoprogramowanie analogowe lub Strojenie automatyczne.

  3. Kiedy pojawi się pytanie Czy chcesz rozpocząć strojenie automatyczne?, wybierz opcję Tak i potwierdź wybór przyciskiem Obraz.
  4. Teraz telewizor rozpocznie strojenie. Po zakończeniu dostrajania zobaczysz komunikat potwierdzający.

   

  Strojenie cyfrowe

  1. Upewnij się, że przewód anteny jest prawidłowo podłączony do telewizora.
   Przykład podłączenia telewizji naziemnej/kablowej przedstawiono na poniższym diagramie. Szczegółów oraz wszelkich innych informacji o podłączaniu anteny należy szukać w instrukcji obsługi dostarczonej z telewizorem.

   Obraz

  2. Włącz telewizor

  3. Naciśnij przycisk MENU lub HOME na pilocie.
   Obraz

  4. Z poniższych możliwości wybierz tę, która najlepiej pasuje do struktury menu w telewizorze:

   Możliwość A
   Przyciskami ze strzałkami na pilocie wybierz kolejno opcje UstawieniaUstawienia cyfroweAutomatyczne strojenie cyfrowe lub Strojenie automatyczne.

   Obraz

   Możliwość B
   Przyciskami ze strzałkami na pilocie wybierz kolejno opcje UstawieniaUstawienia systemowe lub KonfigurujUstawienia kanałówUstawienia cyfroweAutomatyczne strojenie cyfrowe lub Strojenie automatyczne.

   Obraz

  5. Kiedy pojawi się pytanie Czy chcesz rozpocząć strojenie automatyczne?, wybierz opcję Tak lub OK i potwierdź wybór przyciskiem Obraz.

   Obraz

  6. Wybierz opcję Naziemna lub Kablowa.
   Po wybraniu ustawienia Naziemna rozpocznie się automatyczne strojenie kanałów telewizji naziemnej.

  7. Jeśli w poprzedniej czynności zostało wybrane ustawienie Kablowa, pojawi się menu strojenia kanałów telewizji kablowej.
   W przypadku otrzymania od nadawcy specyficznych parametrów sieci, można ręcznie zmienić ustawienia Typ przeszukiwania, CzęstotliwośćIdentyfikator sieci.

   Jeśli nie znasz tych parametrów, najlepiej użyj ustawień domyślnych:

   Typ przeszukiwania: Przeszukiwanie szybkie
   Częstotliwość: Automat.
   Identyfikator sieci: Automat.
   Operator: Wybierz z listy nazwę nadawcy.

   Jeśli w wyniku przeszukiwania nie zostaną znalezione żadne lub wszystkie kanały, można spróbować zmienić ustawienie Typ przeszukiwania na Przeszukiwanie pełne.
   WAŻNE: Przeszukiwanie pełne może potrwać godzinę lub dłużej.

   UWAGA: W razie problemów podczas strojenia sygnału kablowego skontaktuj się z operatorem, ponieważ może on stosować inne ustawienia.

  8. Wybierz opcję Start.

  9. Teraz telewizor rozpocznie strojenie. Po zakończeniu strojenia pojawi się komunikat z potwierdzeniem.

  UWAGA: W razie problemów z odbiorem sygnału telewizyjnego po wykonaniu automatycznego strojenia należy zapoznać się z następującym artykułem: Jak zmierzyć i zwiększyć siłę sygnału odbieranego przez telewizor .