Identyfikator artykułu : 00198382 / Ostatnia modyfikacja : 02.11.2018

Brak synchronizacji obrazu z dźwiękiem

  Niektóre telewizory z 2013 r. mogą wprowadzać opóźnienia w dźwięku odtwarzanym z urządzenia podłączonego przewodem HDMI, gdy Wyjście audio urządzenia jest ustawione na Dolby Digital. Dekodowanie pliku audio Dolby® Digital do filmu, gry wideo lub programu telewizyjnego trwa dłużej niż pliku wideo, co skutkuje opóźnieniem dźwięku. Nie jest problem, który można by usunąć w serwisie. Doraźnym rozwiązaniem jest zmiana ustawienia Wyjście audio w podłączonym urządzeniu na Linear PCM lub Stereo.

  Do zmiany ustawienia wyjścia audio może być konieczne zapoznanie się z instrukcją obsługi podłączonego urządzenia lub kontakt z jego producentem.

  Brak synchronizacji obrazu z dźwiękiem może wynikać z szeregu przyczyn:

  • W przypadku oglądania programu telewizyjnego powodem może być sam sygnał telewizyjny lub niewłaściwe podłączenie dekodera telewizji kablowej/satelitarnej (jeśli ma zastosowanie).
  • Jeśli podłączony jest odtwarzacz DVD lub Blu-ray Disc, przyczyną może być niewłaściwe podłączenie lub sama płyta.
  • Jeśli do podłączenia zestawu kina domowego używany jest cyfrowy przewód optyczny, może występować opóźnienie dźwięku wymagające ręcznej korekty w ustawieniach dźwięku w zestawie kina domowego. Problem może być nawet spowodowany ustawieniem w samym telewizorze.

  UWAGA: Jeśli telewizor jest podłączony do głośnika w formie listwy lub zestawu kina domowego (przewodem HDMI lub optycznym), może wystąpić opóźnienie dźwięku. Wynika to z opóźnień w przetwarzaniu dźwięku z zewnętrznych urządzeń. W takich przypadkach problem nie dotyczy reprodukcji dźwięku przez głośniki telewizora.

  Każda z poniższych czynności stanowi potencjalne rozwiązanie problemu i dlatego po wykonaniu każdej z nich należy sprawdzić, czy problem został rozwiązany.

  1. Upewnij się, że w telewizorze zainstalowane jest najnowsze oprogramowanie systemowe (oprogramowanie wewnętrzne, firmware).

   UWAGI:

   • Nie wszystkie telewizory umożliwiają aktualizowanie oprogramowania. Aby sprawdzić, czy istnieje możliwość aktualizacji telewizora, należy zapoznać się z jego danymi technicznymi. 
   • Jeśli telewizor podłączony jest do szybkiego łącza internetowego, aktualizację oprogramowania można pobrać, wybierając odpowiednią opcję z menu telewizora.
  2. W przypadku oglądania programu telewizyjnego należy spróbować zmienić kanał, aby sprawdzić, czy problem występuje także na innych kanałach. Jeśli dotyczy on tylko jednego kanału, problem związany jest z tym kanałem.

   UWAGA: Jeśli problem występuje tylko na jednym kanale, prosimy o skontaktowanie się z odpowiednią stacją telewizyjną.

  3. Upewnij się, że wszystkie przewody są dokładnie podłączone do telewizora i urządzenia źródłowego (dekodera, odtwarzacza DVD, odtwarzacza Blu-ray Disc, zestawu kina domowego lub konsoli do gier).
  4. Spróbuj użyć innego źródła wideo, aby sprawdzić, czy problem dotyczy także innych podłączanych urządzeń.
  5. Jeśli telewizor ma ustawienie Tryb gry, wypróbuj jedno z poniższych rozwiązań:
   • Oglądając telewizję lub odtwarzając płytę DVD lub Blu-ray Disc, zmień ustawienie Tryb gry na Wył.
   • Zmień ustawienie Tryb gry na Wł. podczas gry wideo.
  6. Jeśli problem występuje przy korzystaniu z głośników telewizora, zresetuj telewizor przez odłączenie zasilania.
  7. Jeśli do podłączenia zestawu kina domowego używany jest cyfrowy przewód optyczny, ręcznie zmień ustawienie synchronizacji obrazu z dźwiękiem lub ustawienie opóźnienia dźwięku w zestawie kina domowego (jeśli jest dostępne).

   UWAGI:

   • Opóźnienie dźwięku można zazwyczaj regulować w zakresie od 0 ms do około 250 ms.
   • Informacji o dostępności ustawienia synchronizacji A/V lub ustawienia opóźnienia dźwięku należy szukać w instrukcji obsługi dostarczonej z produktem. 
   • Informacji o ustawieniach synchronizacji A/V w zestawach kina domowego innych producentów należy szukać w instrukcji obsługi lub kontaktując się z producentem.

  Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, urządzenie może wymagać naprawy.