Identyfikator artykułu : 00244440 / Ostatnia modyfikacja : 18.08.2020

Jak to zrobić: rozwiązywanie problemów z pilotem od telewizora Sony

    Ten film przedstawia rozwiązania różnych problemów z pilotem i pokazuje, jak szybko przywrócić jego normalne działanie.

    Ten film pozwala na wyświetlenie napisów.
    Jak włączyć i wyłączyć napisy przy oglądaniu filmu z YouTube