Identyfikator artykułu : 00198382 / Ostatnia modyfikacja : 17.03.2021

Brak synchronizacji obrazu z dźwiękiem

  Brak synchronizacji obrazu z dźwiękiem może wynikać z szeregu przyczyn.

  • W przypadku oglądania programu telewizyjnego powodem może być sam sygnał telewizyjny lub niewłaściwe podłączenie dekodera telewizji kablowej/satelitarnej (jeśli ma zastosowanie).
  • Jeśli podłączony jest odtwarzacz DVD lub Blu-ray, przyczyną może być niedokładne podłączenie przewodu lub problem z płytą.
  • Jeśli podłączony jest zestaw kina domowego i do połączenia służy cyfrowy przewód optyczny, może występować opóźnienie dźwięku wymagające ręcznej korekty w zestawie kina domowego. Problem może być nawet spowodowany ustawieniem w telewizorze.

  UWAGA: jeśli telewizor jest podłączony do soundbara lub zestawu kina domowego (przewodem HDMI lub optycznym), może wystąpić poniższy problem.
  Dźwięk może być opóźniony ze względu na czas potrzebny na jego przetworzenie w soundbarze lub zestawie kina domowego. W takich przypadkach problem nie dotyczy reprodukcji dźwięku przez głośniki telewizora.

  Każda z poniższych czynności stanowi potencjalne rozwiązanie problemu i dlatego po wykonaniu każdej z nich należy sprawdzić, czy problem został rozwiązany.

  1. Upewnij się, że w telewizorze zainstalowane jest najnowsze oprogramowanie systemowe (oprogramowanie wewnętrzne, firmware).

   UWAGI:
   • Nie wszystkie telewizory umożliwiają aktualizowanie oprogramowania. Aby sprawdzić, czy istnieje możliwość aktualizacji telewizora, należy zapoznać się z jego danymi technicznymi. 
   • Jeśli telewizor podłączony jest do szybkiego łącza internetowego, aktualizację oprogramowania można pobrać, wybierając odpowiednią opcję z menu telewizora. 
  2. W przypadku oglądania programu telewizyjnego należy spróbować zmienić kanał, aby sprawdzić, czy problem występuje także na innych kanałach. Jeśli dotyczy on tylko jednego kanału, problem związany jest z tym kanałem.

   UWAGA: Jeśli problem występuje tylko na jednym kanale, prosimy o skontaktowanie się z odpowiednią stacją telewizyjną.

  3. Upewnij się, że wszystkie przewody są dokładnie podłączone do telewizora i urządzenia źródłowego (dekodera, odtwarzacza DVD, odtwarzacza Blu-ray, zestawu kina domowego lub konsoli do gier).

  4. Spróbuj użyć innego źródła wideo, aby sprawdzić, czy problem dotyczy także innych podłączanych urządzeń.

  5. Jeśli telewizor ma ustawienie Tryb gry, wypróbuj jedno z poniższych rozwiązań:

   • Oglądając telewizję lub odtwarzając płytę DVD lub Blu-ray, zmień ustawienie Tryb gry na Wył.
   • Zmień ustawienie Tryb gry na Włącz. podczas gry wideo.
  6. Jeśli problem występuje przy korzystaniu z głośników telewizora, zresetuj telewizor przez odłączenie zasilania. W przypadku telewizora z platformą Android TV zapoznaj się z artykułem Jak uruchomić ponownie (zresetować) platformę Android TV?

  7. Jeśli do podłączenia zestawu kina domowego używany jest cyfrowy przewód optyczny, ręcznie zmień ustawienie synchronizacji obrazu z dźwiękiem lub ustawienie opóźnienia dźwięku w zestawie kina domowego (jeśli jest dostępne).

   UWAGI:
   • Opóźnienie dźwięku można zazwyczaj regulować w zakresie od 0 ms do około 250 ms.
   • Informacji o dostępności ustawienia synchronizacji A/V lub ustawienia opóźnienia dźwięku należy szukać w instrukcji obsługi dostarczonej z produktem. 
   • Informacji o ustawieniach synchronizacji A/V w zestawach kina domowego innych producentów należy szukać w instrukcji obsługi lub kontaktując się z producentem.
  8. Jeśli spełnione są wszystkie poniższe warunki, spróbuj zmienić ustawienia Cyfrowe wyjście audio, A/V SyncTryb przejścia.

   • Telewizor jest oparty na platformie Android TV.
   • Podłączasz produkt audio, taki jak soundbar, amplituner lub zestaw kina domowego, do portu HDMI IN (ARC) lub HDMI IN (eARC/ARC) telewizora.

   Zmień ustawienie „Cyfrowe wyjście audio” na „PCM”.

   1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie telewizora.
   2. Wybierz opcję  Ustawienia.
   3. Dalsze kroki zależą od opcji w menu telewizora:
    • Wybierz opcje Obraz i dźwiękWyjście audioCyfrowe wyjście audioPCM.
    • Wybierz opcje Ustawienia BraviaCyfrowe wyjście audioPCM.
    • Wybierz opcje DźwiękCyfrowe wyjście audioPCM.
    

   Spróbuj zmienić ustawienie parametru „A/V Sync” na „Automat.” lub „Włącz.”.
   UWAGA: nie wszystkie telewizory z platformą Android TV mają ustawienie A/V Sync. Informacji o konkretnym modelu należy szukać w jego instrukcji obsługi. Instrukcje są zamieszczone na stronie pomocy technicznej dla posiadanego modelu.

   1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie telewizora.
   2. Wybierz opcję  Ustawienia.
   3. Dalsze kroki zależą od opcji w menu telewizora:
    • Wybierz opcje Obraz i dźwiękWyjście audioA/V syncAutomat. lub Włącz.
    • Wybierz opcje DźwiękA/V syncAutomat. lub Włącz.
    

   Zmień ustawienie Tryb przejścia na Automat.

   UWAGI:

   • Nie wszystkie telewizory z platformą Android TV mają ustawienie Tryb przejścia. Informacji o konkretnym modelu należy szukać w jego instrukcji obsługi. Instrukcje są zamieszczone na stronie pomocy technicznej dla posiadanego modelu.
   • Podczas odtwarzania z włączonym Trybem przejścia nie działają dźwięki systemowe, Asystent Google, funkcja TalkBack i Czytnik ekranu.
   1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie telewizora.
   2. Wybierz opcję  Ustawienia.
   3. Wybierz opcje Obraz i dźwiękWyjście audioTryb przejściaAutomat.

   Jeśli funkcja TalkBack jest ustawiona na Włącz., zmień jej ustawienie na Wył.

   1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie telewizora.
   2. Wybierz opcję  Ustawienia.
   3. Wybierz opcje Ustawienia urządzeniaUłatwienia dostępuTalkBackWył.

  Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, urządzenie może wymagać naprawy.