Identyfikator artykułu : 00165785 / Ostatnia modyfikacja : 03.02.2022Drukowanie

Jak zaktualizować oprogramowanie telewizora bezpośrednio przez Internet?

  UWAGA

  • Aktualizowanie oprogramowania umożliwiają tylko niektóre modele telewizorów.
  • Podczas aktualizacji oprogramowania miga pomarańczowa (lub biała) dioda LED z przodu telewizora. Do czasu zakończenia aktualizacji telewizor nie reaguje na sygnały z pilota i naciskanie przycisków na panelu sterowania. Prosimy o niedotykanie pilota i telewizora aż do końca aktualizacji.

  Sprawdź stan sieci


  Przed aktualizacją należy sprawdzić, czy telewizor jest prawidłowo podłączony do Internetu. Można to zrobić, wyświetlając wideo z Internetu lub naciskając przycisk Home na pilocie i wybierając kolejno opcje Ustawienia > Sieć > Konfiguracja sieci > View Network Settings and Status (Wyświetl ustawienia i stan sieci) > Sprawdź połączenie > Tak. Dla wszystkich 3 wyświetlanych elementów powinno pojawić się wskazanie „OK” lub „Znaleziono”. W przeciwnym razie należy przeprowadzić konfigurację sieci, aby podłączyć telewizor do Internetu, lub rozpocząć rozwiązywanie problemów z połączeniem z Internetem.


  Procedura aktualizacji


  Aby zaktualizować oprogramowanie bezpośrednio przez Internet, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą. Artykuł ten ma charakter ogólny, dlatego sekwencja i nazwy ustawień w posiadanym telewizorze mogą być nieco inne.

  1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie dostarczonym w zestawie.
  2. Wybierz opcję Ustawienia lub Pomoc.
  3. Wybierz opcję Product Support (Pomoc dotycząca produktu) lub Pomoc techniczna.
  4. Wybierz opcję Aktualizacja oprogram..
  5. Odpowiedz Tak na pytanie „Czy chcesz rozpocząć pobieranie oprogramowania?”.

  Jeśli dostępne jest nowsze oprogramowanie, rozpocznie się pobieranie oprogramowania. W przeciwnym razie pojawi się informacja, że oprogramowanie jest aktualne. Pobieranie oprogramowania może trwać ponad 30 minut. Czas pobierania zależy od szybkości sieci i rozmiaru pliku z aktualizacją.


  Po aktualizacji


  Po zaktualizowaniu oprogramowania należy odświeżyć zawartość internetową, aby móc odbierać materiały z serwisów BRAVIA Internet Video.W tym celu należy nacisnąć przycisk HOME na pilocie i wybrać kolejno opcje Ustawienia > Sieć > Odśwież zawartość internetową.

  Aktualną wersję oprogramowania telewizora można sprawdzić, naciskając przycisk Options na pilocie, wybierając opcję Informacje o systemie i naciskając przycisk + (Enter) na pilocie. Wersja ta powinna być taka sama jak podana w witrynie pomocy technicznej Sony (w sekcji „Pliki do pobrania”) lub nowsza.

  We recommend to set the automatic software update feature w celu zapewnienia automatycznych aktualizacji oprogramowania telewizora.