Identyfikator artykułu : 00173398 / Ostatnia modyfikacja : 10.04.2019

Jak jednocześnie uzyskać dźwięk w słuchawkach i głośnikach telewizora.

  Aby można było jednocześnie uzyskać dźwięk w słuchawkach i głośnikach telewizora, urządzenie źródłowe musi być wyposażone w więcej niż jedno wyjście audio.

  UWAGA:

  • Termin „urządzenie źródłowe” służy do określenia urządzenia dostarczającego sygnał do telewizora. Na ogół jest to urządzenie zewnętrzne: dekoder telewizji kablowej, tuner satelitarny (przystawka STB) lub odtwarzacz Blu-ray Disc.
  • Niektóre telewizory są wyposażone w wyjście audio służące do podłączenia słuchawek, ale w większości przypadków takie połączenie powoduje wyłączenie głośników telewizora.

  Jeśli do wykonania jakiejś czynności opisanej w tym artykule konieczne są informacje dotyczące konkretnego modelu urządzenia, należy je odszukać w instrukcji obsługi dostarczonej z produktem.

  1. Jak połączyć telewizor i słuchawki (urządzenie źródłowe).
  2. Rodzaj słuchawek.
  3. Jak skonfigurować telewizor.


  4. Jak połączyć telewizor i słuchawki (urządzenie źródłowe).

   1. Upewnij się, że telewizor i urządzenie źródłowe mają więcej niż jedno wyjście.
    Wiele wyjść audio
   2. Podłącz urządzenie źródłowe do telewizora.

    UWAGA: Dla uzyskania najlepszej jakości obrazu i dźwięku zaleca się użycie łącza HDMI.  

   3. Podłącz jeden koniec przewodu audio do gniazd AUDIO OUT z tyłu urządzenia źródłowego.

    Wejście analogowe

   4. Podłącz drugi koniec przewodu audio do gniazd AUDIO IN z tyłu nadajnika słuchawek.

    Wejście słuchawkowe

    UWAGA: W przypadku niektórych słuchawek zamiast częściej spotykanych wtyków kompozytowych (czerwonego i białego) trzeba użyć wtyku mini stereo. Jeśli przejściówka do gniazda mini stereo nie została dostarczona w komplecie ze słuchawkami, należy skontaktować się z lokalnym dostawcą urządzeń elektronicznych w sprawie dostępności przewodu wtyki cinch — wtyk mini stereo.

    Przewód stereo — kompozytowe audio. 


  5. Rodzaj słuchawek.
   1. Oznaczenie gniazda wejścia na słuchawkach radiowych zależy od modelu. Kilka przykładów zamieszczono poniżej:
    • AUDIO IN 1 (LR) oraz AUDIO IN 2
    • A (LR) oraz B
    • PHONES IN (LR)
    • LINE IN
   2. Słuchawki na podczerwień (IR) i słuchawki radiowe (RF).

    UWAGA: Słuchawki bezprzewodowe wymagają na ogół dodatkowo podłączenia źródła zasilania. Prosimy o sprawdzenie w instrukcji obsługi słuchawek, czy wymagają one zasilania z baterii, czy z sieci energetycznej.
     
  6. Jak skonfigurować telewizor.

  Telewizor z platformą Android TV:

  1. Naciśnij przycisk HOME na dostarczonym pilocie.
  2. Wybierz opcję Ustawienia.
  3. W kategorii TV wybierz opcję Dźwięk.
  4. Wybierz opcję Wyjście słuchawkowe/audio.
  5. Wybierz opcję Wyjście audio (stałe).
  6. Naciśnij przycisk BACK na pilocie.
  7. Wybierz opcję Wyłączanie głośników po podłączeniu słuchawek.
  8. Wybierz opcję Głośniki włączone.

  Inne telewizory Sony:

  1. Naciśnij przycisk HOME na dostarczonym pilocie.
  2. Wybierz opcję Ustawienia.
  3. Wybierz opcję Preferencje.
  4. Wybierz opcję Konfiguracja.
  5. Wybierz opcję Konfiguracja AV.
  6. Wybierz opcję Wyjście słuchawkowe/audio.
  7. Wybierz opcję Wyjście audio.
  8. Naciśnij przycisk BACK lub RETURN, aby powrócić do ekranu Konfiguracja AV.
  9. Wybierz opcję Wyjście audio.
  10. Wybierz opcję Stałe.

   Więcej informacji o podłączaniu zawierają następujące artykuły:
   Informacja o podłączaniu słuchawek.  
   Jak podłączyć słuchawki lub głośniki bezprzewodowe do telewizora lub innego urządzenia audiowizualnego.