Identyfikator artykułu : 00126353 / Ostatnia modyfikacja : 12.10.2018

Dlaczego mój telewizor nie reaguje na niektóre przyciski pilota po ponownym uruchomieniu?

    Telewizor Sony z platformą Android TV nie reaguje na niektóre przyciski pilota przez 1–2 min po ponownym uruchomieniu.

    Odczekaj kilka minut przed ponownym naciśnięciem jednego z tych przycisków.

    UWAGA: Dotyczy to przycisków wymienionych poniżej:

    • EPG (GUIDE)
    • DISCOVER
    • NETFLIX
    • ACTION MENU
    • 3D
    • TV (przycisk na panelu przednim)
    • Przycisk PS na kontrolerze
    • SCREEN
    • SYNC MENU
    • Przycisk wejścia na pilocie
    • TV 
    • Przycisk wejścia na zespole przełączników
    • HELP
    • TITLE LIST