Identyfikator artykułu : 00145261 / Ostatnia modyfikacja : 03.10.2017Drukowanie

Cały obraz ma czerwony, zielony lub niebieski odcień. (Kopia odpowiedzi 145249)

  Naciśnij przycisk HOME na pilocie, aby wyświetlić ekran menu telewizora BRAVIA.

  Jeśli na ekranie menu występuje ten sam problem  
  Mogła wystąpić usterka telewizora.

  Zapoznaj się z informacjami Nietypowe kolory obrazu na następującej stronie:
  What to do when there are lines in the screen, the screen is blurred, double images occur, or odd colors occur.

  Jeśli na ekranie menu problem nie występuje, telewizor działa prawidłowo. Ustawienia obrazu można dostosować do własnych potrzeb. Patrz poniższy opis.

  Dostosowywanie odcienia obrazu do własnych potrzeb
  W celu zmiany odcienia obrazu można dostosować poniższe ustawienia.
  W związku z tym, że efekty ustawienia różnią się w zależności od konfiguracji telewizora, wybierz ustawienia, które odpowiadają danym warunkom i Twoim osobistym preferencjom.
  UWAGA: Poniższe procedury i nazwy elementów stanowią jedynie przykłady. Niektóre modele mogą nie mieć funkcji przedstawionych poniżej, a nazwy funkcji i etapy procedury mogą różnić się w zależności od modelu.
  Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji standardowej lub instrukcji i-Manual dla danego produktu.

  1. Przy użyciu przycisków w górę/w dół wybierz opcję Picture & Display (Obraz i wyświetlanie), a następnie naciśnij przycisk Enter.
  2. Przy użyciu przycisków w górę/w dół wybierz opcję Picture Adjustments (Ustawienia obrazu), a następnie naciśnij przycisk Enter.
  3. Wybierz element do ustawienia, a następnie naciśnij przycisk Enter.
   • Reset: Resetuje do wartości fabrycznych wszystkie ustawienia Picture Adjustments (Ustawienia obrazu) z wyjątkiem ustawień Setting Memory (Pamięć ustawień), Picture Mode (Tryb obrazu) oraz Advanced Settings (Ustawienia zaawansowane).
   • Backlight (Podświetlenie): Umożliwia ustawienie jasności podświetlenia. Zmniejszenie jasności obrazu zmniejsza zużycie energii.
   • Picture (Obraz): Umożliwia ustawienie kontrastu obrazu.
   • Brightness (Jasność): Umożliwia ustawienie jasności obrazu.
   • Color (Kolor): Umożliwia ustawienie intensywności kolorów.
   • Hue (Odcień): Umożliwia ustawienie odcieni zielonych i czerwonych. (Opcja odcienia jest dostępna w zależności od systemu kodowania kolorów).
   • Color Temperature (Temperatura barwowa): Umożliwia ustawienie bieli obrazu.
    • Cool (Zimny): Nadaje białym kolorom niebieski odcień.
    • Neutral (Neutralny): Nadaje białym kolorom neutralny odcień.
    • Warm 1 (Ciepły 1)/Warm 2 (Ciepły 2): Nadaje białym kolorom czerwony odcień. Ustawienie Warm 2 (Ciepły 2) zapewnia bardziej czerwony odcień niż ustawienie Warm 1 (Ciepły 1).
     UWAGA: Temperaturę barwową można szczegółowo ustawić przy użyciu opcji White Balance (Balans bieli) w obszarze ustawień Advanced (Zaawansowane).

  UWAGA: Ustawienia obrazu należy wybrać dla każdego źródła sygnału. Aby współdzielić ustawienia obrazu pomiędzy co najmniej dwoma źródłami sygnału, ustaw dla opcji Target inputs (Wejścia docelowe) wartość Common (Wspólna), skonfiguruj ustawienia obrazu, a następnie ustaw dla opcji Target inputs (Wejścia docelowe) innych źródeł wartość Common (Wspólna).