Identyfikator artykułu : 00111132 / Ostatnia modyfikacja : 12.07.2018Drukowanie

Jak ręcznie sortować kanały telewizyjne?

  Kolejność kanałów telewizyjnych można z łatwością zmieniać ręcznie za pomocą pilota. Umożliwia to grupowanie ulubionych kanałów, jeśli są rozrzucone po całej liście programów.

  UWAGA: Procedura dla posiadanego modelu telewizora może nieznacznie odbiegać od przedstawionej poniżej. Szczegółowe informacje dotyczące konkretnego modelu można znaleźć w instrukcji i-Manual w telewizorze lub w jego Instrukcji obsługi w witrynie pomocy technicznej firmy Sony.

  1. Naciśnij na pilocie przycisk [HOME], [MENU] lub [i+].
  2. Przyciskami ze strzałką W LEWO/W PRAWO wskaż opcję Ustawienia.
  3. Przyciskami ze strzałką W GÓRĘ/W DÓŁ wskaż opcję Ustawienia cyfrowe. Potwierdź wybór, naciskając przycisk Przycisk potwierdzenialub [OK].
  4. Przyciskami ze strzałką W GÓRĘ/W DÓŁ wskaż opcję Cyfrowe sortowanie programów. Potwierdź wybór, naciskając przycisk Przycisk potwierdzenialub [OK].
  5. W prawym górnym rogu wpisz numer kanału, którego pozycję chcesz zmienić (np. [032]). Potwierdź wybór, naciskając przycisk Przycisk potwierdzenialub [OK]. Wybrany kanał zostanie wyróżniony.
  6. Przyciskami ze strzałką W GÓRĘ/W DÓŁ przemieść wybrany kanał do żądanego numeru programu np. [001]. Potwierdź wybór, naciskając przycisk Przycisk potwierdzenialub [OK].
  7. Powtórz czynności 5 i 6 dla każdego kanału, którego pozycję chcesz zmienić.