Identyfikator artykułu : 00122298 / Ostatnia modyfikacja : 14.04.2021

Jakie formaty plików wideo są obsługiwane przez aplikacje Album, Muzyka i Wideo?

  Zobacz tabelę obsługiwanych kodeków w instrukcji obsługi. Aby wyświetlić tę listę:

  1. Na pilocie naciśnij przycisk HELP.
  2. Wybierz Help Guide (Przewodnik).
  3. Wybierz Watching/Listening to Connected Devices (Oglądanie/słuchanie materiałów z podłączonych urządzeń).
  4. Wybierz Connecting a USB device (Podłączanie urządzenia USB).
  5. Wybierz Enjoying photos/music/movies stored on a USB device (Korzystanie ze zdjęć/muzyki/filmów zapisanych na urządzeniu USB).
  6. Wybierz Jump to the list (Przejdź do listy).

  UWAGA:

  • Pliki LPCM (muzyka) są obsługiwane jedynie w sieci domowej.
  • Zawartość 4K nie może być odtwarzana w modelach telewizorów 2K.
  • Jeśli zawartość nie może być odtworzona, mimo że jest obsługiwanym formatem pliku, sprawdź, czy zawartość nie jest uszkodzona podczas testowania odtwarzania na komputerze itp.