Identyfikator artykułu : 00125946 / Ostatnia modyfikacja : 25.07.2019

Na czym polega różnica między ustawieniem FIXED (Stałe) a VARIABLE (Zmienne) w przypadku wyjścia audio?

    Ustawienie FIXED (Stałe) lub VARIABLE (Zmienne) wyjścia audio zmienia sposób przesyłania dźwięku w gniazdach AUDIO OUT (Wyjście audio) telewizora.

    FIXED (Stałe): Gdy wybrane jest to ustawienie, dźwięk telewizora z gniazda AUDIO OUT (Wyjście audio) nie zmienia się podczas używania przycisków głośności pilota telewizyjnego. Dźwięk jest stały na jednym poziomie.

    VARIABLE (Zmienne): Gdy wybrane jest to ustawienie, dźwięk telewizora z gniazda AUDIO OUT (Wyjście audio) zmienia się podczas używania przycisków głośności pilota telewizyjnego. Dźwięk różni się w zależności od sygnału przesłanego z pilota telewizyjnego.