Identyfikator artykułu : 00261544 / Ostatnia modyfikacja : 20.05.2021

Dlaczego po włączeniu telewizora zawsze pojawia się ekran główny? (Modele z 2021 r.)

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Do wyboru są dwa ustawienia Działanie po włączeniu, określające zachowanie telewizora po włączeniu.

  • Ekran główny: po włączeniu telewizora pojawia się ekran główny
  • Ostatnie źródło: po włączeniu telewizora wybierany jest ostatnio oglądany kanał telewizyjny lub wejście zewnętrzne

  Zmienianie ustawień zachowania telewizora po włączeniu

  1. Naciśnij przycisk  Szybkie ustawienia na pilocie.
  2. Wybierz opcję Działanie po włączeniu.
  3. Wybierz opcję Ostatnie źródło.

  Uwaga:

   • Jeśli telewizor zostanie włączony w ciągu 30 sekund od wyłączenia, to niezależnie od ustawienia opcji Działanie po włączeniu pojawi się ostatnio używana aplikacja.
   • Jeśli telewizor zostanie wyłączony w czasie wyświetlania ekranu głównego lub ekranu innej aplikacji (z wyjątkiem kanałów telewizyjnych i wejść zewnętrznych), to niezależnie od ustawienia opcji Działanie po włączeniu pojawi się ekran główny.
   • Domyślne ustawienie opcji Działanie po włączeniu zależy od stanu zalogowania na konto Google. Jeśli użytkownik telewizora zalogował się z niego na konto Google, domyślnym ustawieniem jest Ekran główny. W przeciwnym razie domyślnym ustawieniem jest Ostatnie źródło.