Identyfikator artykułu : 00173734 / Ostatnia modyfikacja : 07.03.2022

Co to jest funkcja „Odśwież panel”?

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Odśwież panel to funkcja dostępna w modelach wyposażonych w panel OLED. Służy ona do ochrony ekranu przed wypaleniem matrycy.

  Funkcja Odśwież panel włącza się automatycznie w celu zapewnienia jednorodności obrazu na ekranie telewizora po dłuższym okresie użytkowania.
  W chwili wyłączania telewizora pilotem pojawia się monit w sprawie użycia tej funkcji.

  Zdjęcie

  Odświeżanie można też wykonać ręcznie, gdy zauważalny jest ślad po obrazie lub gdy pojawia się komunikat „Panel refresh did not finish… (Odświeżanie panelu nie zakończyło się).
  Funkcji tej nie należy jednak używać częściej niż raz w roku, ponieważ może to wpłynąć na okres eksploatacji panelu.


  Aby ręcznie włączyć funkcję Odśwież panel, wykonaj następujące czynności:

  1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
  2. Wybierz opcję  Ustawienia zgodnie z poniższym opisem:
   • Możesz użyć przycisku  Szybkie ustawienia (w modelach z 2019 r. i nowszych)
    1. Naciśnij przycisk  (Szybkie ustawienia) na pilocie.
    2. Wybierz opcję  Ustawienia.
   • Możesz użyć przycisku HOME
    1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
    2. Wybierz opcję  Ustawienia.
  3. Dalsze kroki zależą od opcji w menu telewizora:
   • Wybierz opcje Obraz i dźwiękUstawienia panelu — ekspertOdśwież panel.
   • Wybierz opcje EkranUstawienia panelu — ekspertOdśwież panel

  UWAGI:

  • Ze względu na właściwości materiałów w wyświetlaczach OLED stan pikseli może się pogarszać, a na ekranie telewizora mogą się ujawniać niejednorodności.
  • Użycie funkcji Odśwież panel zajmuje około godziny.
  • Podczas odświeżania na ekranie może być wyświetlana biała linia. Nie świadczy to o nieprawidłowym działaniu telewizora.
  • Funkcja ta działa tylko w temperaturze pokojowej (od 10°C do 40°C).